Спеціальність "Прикладна математика"

 

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем здійснює підготовку:

    • 104 «Фізика та астрономія» за освітньою програмою «Фізика конденсованого стану».

Програма вступних випробувань при прийомі на навчання до магістратури.

Програма вступних випробувань при прийомі на навчання до аспірантури (113 «Прикладна математика»).

Програма вступних випробувань при прийомі на навчання до аспірантури (104 «Фізика конденсованого стану»).

З правилами прийому можна ознайомитися за посиланням.

АКТУАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Прикладна математика є галуззю математики, яка застосовує математичні методи, моделі, алгоритми, програмне забезпечення для дослідження, аналізу, проектування процесів і систем в економіці, техніці, науці, медицині, бізнесі, інформатиці, промисловості, тощо.

Можна з впевненістю говорити про те, що сьогодні жодна важлива задача не вирішується без побудови математичної і комп’ютерної моделі, а отже, спеціалісти в області прикладної математики, які здатні будувати такі моделі і мають окрім комп’ютерної підготовки і фундаментальну математичну підготовку, цінуються не тільки в Україні, а й за кордоном. Більш того, стрімкий розвиток комп’ютерних технологій та IT-сфери в цілому, на сьогодні, ставить нові задачі в області машинного навчання, штучного інтелекту та аналізу даних, які можуть бути розв’язані лише методами прикладної математики. Серед таких задач можна виділити: побудову та навчання нейронних мереж, розпізнавання зображень, аналіз тематик текстів, стиснення даних; навчання безпілотних апаратів та роботів, класифікація та кластеризація даних, регресійний аналіз для прогнозування вартості цінних паперів, аналіз попиту, обсягів продажів, тощо.

Розуміючи потенціал випускників даної спеціальності, з кафедрою прикладної математики та моделювання складних систем тісно співпрацюють провідні ІТ-компанії: Netcracker (США), PortaOne (Канада), MindK (Україна). Ці компанії проводять курси для студентів в комп’ютерних класах кафедри. На старших курсах студенти мають змогу разом з навчанням працювати в цих компаніях, що дає можливість отримати перший практичний досвід роботи ще під час навчання.

 

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТА

Орієнтуючись на підготовку спеціалістів в області штучного інтелекту, кафедра прикладної математики та моделювання складних систем поряд із програмуванням пропонує загальні та спеціальні математичні дисципліни, які допомагають студентам глибоко зрозуміти математичне підґрунтя методів машинного навчання та комп’ютерного моделювання. Паралельно з вивченням математичних дисциплін та програмування, студенти вивчають програмування, бази даних та інформаційні системи, комп’ютерне моделювання, машинне навчання, нейронні мережі, обчислювальні системи, криптографію, математичні методи в економіці, високопродуктивні алгоритми обробки даних, тощо.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСНИКІВ

Фундаментальна математична підготовка, професійне знання апаратної та програмної частин ЕОМ, сучасних комп’ютерних технологій – це та база, яку мають випускники спеціальності "Прикладна математика".

З розширенням ринку ІТ-технологій у світі і Україні, і зокрема у нашому регіоні, з кожним роком збільшується спектр можливостей для працевлаштування за спеціальністю "Прикладна математика".

Випускники працевлаштовуються у закордонні та вітчизняні фірми, дослідницькі та наукові колективи, банки, виробничі, комерційні, страхові та фінансові компанії. Вони можуть займати посади: спеціаліста в області штучного інтелекту, обробки даних, математика-аналітика, інженер-програміста, системного інженера, фахівця з обслуговування комп'ютерних мереж, системного програміста, розробника комп'ютерних програм, адміністратора бази даних, аналітика у науково-технічній, банківській, фінансовій, інформаційній, консалтинговій, маркетинговій сферах, тощо.

 

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007