Напрями науково-дослідної роботи кафедри відрізняються великою різноманітністю. Об'єктами дослідження виступають фізичні, математичні, економічні, соціальні системи тощо. Під керівництвом викладачів та аспірантів кафедри працюють студенти різних спеціальностей, які щорічно представляють 15-25 доповідей на науково-технічних конференціях у СумДУ та інших вищих навчальних закладів, а також декілька доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях. Викладачі та аспіранти кафедри щорічно публікують наукові статті у фахових журналах та збірках наукових праць, у тому числі статті, що обліковуються у базі даних Scopus.

Щорічно студенти спеціальності приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямами «Інформатика та кібернетика», «Математичні науки», «Фізика», «Інформаційна безпека», «Математичні методи, моделі в економіці» та «Військові науки».

Напрями наукових досліджень кафедри:

  1. Математичні методи розв’язання граничних задач механіки руйнування анізотропних, п’єзомагнітних, електромагнітопружних матеріалів з концентраторами напружень (ст. викладач Сушко Т.С.).
  2. Статистична теорія та молекулярна динаміка нерівноважних нелінійних систем (проф. Хоменко О.В.).
  3. Механіка адгезівного динамічного контакту неоднорідних матеріалів із шорсткими поверхнями (проф. Ляшенко Я.О.).
  4. Моделювання нелінійних процесів у релятивістських плазмовоподібних системах (проф. Лисенко О.В.)
  5. Процеси формування наноструктурних плівкових систем, дослідження нанокристалічних плівок боридів, нітридів та боридонітридів перехідних металів (проф. Гончаров О.А.).
  6. Моделювання процесів у складних системах спеціального призначення (доцент Коплик І.В.).
  7. Дослідження процесів самоорганізації у розподілених системах (доцент Князь І.О.).
  8. Еліпсометричні дослідження поверхонь аморфних сплавів (доцент Карпуша В.Д.).
  9. Топологія та геометрія підмноговидів (ст. викладач Козлова І.І.).

Останні захищені дисертації:

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007