Напрями науково-дослідної роботи кафедри відрізняються великою різноманітністю. Об'єктами дослідження виступають фізичні, математичні, економічні, соціальні системи тощо. Під керівництвом викладачів та аспірантів кафедри працюють студенти різних спеціальностей, які щорічно представляють 15-25 доповідей на науково-технічних конференціях у СумДУ та інших вищих навчальних закладів, а також декілька доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях. Викладачі та аспіранти кафедри щорічно публікують наукові статті у фахових журналах та збірках наукових праць, у тому числі статті, що обліковуються у базі даних Scopus.

Щорічно студенти спеціальності приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямами «Інформатика та кібернетика», «Математичні науки», «Фізика», «Інформаційна безпека», «Математичні методи, моделі в економіці» та «Військові науки».

Напрями наукових досліджень кафедри:

  1. Статистична теорія та молекулярна динаміка нерівноважних нелінійних систем (проф. Хоменко О.В.).
  2. Механіка адгезівного динамічного контакту неоднорідних матеріалів із шорсткими поверхнями (проф. Ляшенко Я.О.).
  3. Моделювання нелінійних процесів у релятивістських плазмовоподібних системах (проф. Лисенко О.В.)
  4. Процеси формування наноструктурних плівкових систем, дослідження нанокристалічних плівок боридів, нітридів та боридонітридів перехідних металів (проф. Гончаров О.А.).
  5. Моделювання процесів у складних системах спеціального призначення (доцент Коплик І.В.).
  6. Формування та вивчення структурно-морфологічних властивостей пористих наносистем металів та вуглецю, сформованих в умовах близьких до термодинамічної рівноваги (доцент Корнющенко А.С.).
  7. Дослідження процесів упорядкування та структуроутворення у складних просторово-розподілених системах (ст. викладач Дворничено А.В.).
  8. Еліпсометричні дослідження поверхонь аморфних сплавів (доцент Карпуша В.Д.).

Останні захищені дисертації:

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007