Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем протягом багатьох років з успіхом співпрацює з Афінським національним технічним університетом (Греція), факультетом інженерних наук та механіки Пенсільванського університету(США), Московським інститутом механіки МДУ, Новосибірським державним технічним університетом НЕТИ (РФ). У 2007 році укладена угода щодо співпраці з факультетом механіки Лодзинського політехнічного університету, Польща. У 2012 році подана заявка на грант у рамках програми РП7 сумісно з Імперським Коледжем Лондона (Imperial College, London, England), Університетом П’єра і Марії Кюрі (Université Pierre et Marie Curie, Paris, France), Падуанським університетом (Università degli Studi di Padova, Italia) та Краковським педагогічним університетом (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska).

Наукова співпраця.

1. Department of Computer Sciences and Computer Methods, Uniwersytet pedagogiczny im. Ken w Krakowie (Krakow, Poland), Prof. Vladimir Mityushev.

2. Sisyphe-UPMC, Universite Pierre Et Marie Curie, (Paris 6, France) Prof. Pierre M. Adler.

3. Dipartimento di Matematica, Universita Degli Studi Di Padova (Padova, Italy), Prof. Massimo Lanza de Cristoforis.

4. Department of Mathematics, Imperial College Of Science, Technology And Medicine (London, England) Prof. Darren Crowdy.

5. Département Fluide-Thermique-Combustion, Institut Prime (CNRS-University of Poitiers-ENSMA), Dr. Valeri Mourzenko.

6. Кафедра міцності літальних апаратів, Новосибірський Державний Технічний Університет (Новосибірськ, Росія), д.т.н. Олегін І.П.

Міжнародні договори.

Договір про подвійні дипломи між СумДУ та університетом Кобленц-Ландау, Німеччина.

Erasmus+. Міжнародна угода між СумДУ та університетом Кобленц-Ландау, Німеччина.

Генеральна угода між кафедрою МСС СумДУ та Берлінським технічним університетом, Німеччина.

Договір про науково-технічне співробітництво між СумДУ та Інститутом інформаційних та обчислювальних технологій, Казахстан.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007