Випускники спеціальності "Прикладна математика" можуть отримати працевлаштування в провідних ІТ-компаніях України та світу за посадами: фахівець/інженер з аналітики даних (Data Scientist), фахівець/інженер з машинного навчання (Machine Learning Engineer), бізнес-аналітик, інженер-програміст, аналітик Big Data, спеціаліст в області штучного інтелекту, науковий співробітник, викладач.

У 2021 року попит на Data Scientists все ще перевищує кількість доступних фахівців. Актуальність професії обумовлена збільшенням попиту на прогнозну аналітику, оскільки все більше компаній потребують заснованих на даних рішень і прогнозів. Без фахівців з аналізу даних вже неможливо оперативно відслідковувати ринкові тренди і моделювати стратегії просування бізнесу.

Потреба у фахівцях з аналізу даних дуже велика і найближчим часом буде тільки зростати. Середньорічний темп зростання світового ринку послуг з аналізу даних для бізнесу в період 2016-2020 років складає 11,8%. За даними Glassdoor 50 Best Jobs in America, Data Scientist залишається в трійці кращих вакансій в США. За минулі 5 років вакансій в області аналізу даних стало більше в 9,6 рази, а в області машинного навчання - в 7,2 рази.

Випускники Сумського державного університету України спеціальності "Прикладна математика" можуть займатися наступними видами діяльності:

 Діяльність у сфері інформатизації:

 • Консультації з питань інформатизації (консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук оптимальних рішень);
 • Розроблення стандартного програмного забезпечення (розробка, видання та реалізація (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм).

 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення:

 • Консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем;

 • Розробка індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів;
 • Розробка web-сторінок;
 • Надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу.

 Обробка даних:

 • Обробка даних з використанням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення;
 • Повна обробка, підготовка та введення даних;
 • Експлуатація на довгостроковій основі комп'ютерної техніки, яка належить іншим користувачам;
 • Надання місця в web-мережі.

 Діяльність, пов'язана з банками даних:

 

 • Надання даних у певному порядку або послідовності шляхом прямого доступу до даних (автоматизоване введення даних): дані можуть бути доступними для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення;
 • Видання будь-якої інформації в Інтернеті, в т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет;
 • Створення баз даних в оперативному режимі "он-лайн";
 • Створення каталогів, адресних списків, тощо в оперативному режимі;
 • Діяльність, пов'язана з порталами пошуку в web-мережі.

 Дослідження і розробки:

 • Фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на отримання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людства, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань;
 • Прикладні дослідження: роботи, спрямовані на отримання нових знань з метою практичного їх використання, а також для розробки технічних нововведень;
 • Експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявне знання, отримані в результаті досліджень і / чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів або приладів, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію.

 Дослідження і розробки в галузі природничих наук:

 • Систематичне вивчення та творчі зусилля у трьох вищезазначених видах наукових досліджень та розробок у галузях природничих наук (математики, механіки, фізики, астрономії, інформатики та кібернетики, хімії, біології, геології, географічних, сільськогосподарських, ветеринарних, медичних, фармацевтичних наук тощо);
 • Дослідження і розробки багатогалузевого характеру.

 і може займати первинні посади:

 • фахівець/інженер з аналітики даних (Data Scientist);
 • фахівець/інженер з машинного навчання (Machine Learning Engineer);
 • бізнес-аналітик;
 • інженер-програміст; 
 • аналітик Big Data;
 • спеціаліст в області штучного інтелекту;
 • науковий співробітник;
 • викладач.

Наші випускники займають посади аналітиків, дослідників, програмістів у банках, фірмах, університетах, страхових компаніях, наукових колективах. Випускники спеціальності є першокласними вченими, які працюють у багатьох університетах і науково-дослідних закладах України, Росії, Англії, Іспанії, Німеччини, Швеції, США та ін.

Наші випускники в іменах.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007