Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Вона допомагає швидко і вчасно отримати необхідні знання відповідно до потреб тут і зараз.

Форми неформальної освіти: очна (тренінги, майстер-класи, семінари, майстерні тощо), дистанційна (дистанційні курси, вебінари).

Здобувачі вищої освіти мають можливість перезарахування отриманих результатів навчання, отриманих шляхом неформального навчання згідно «Положення про перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти Сумського державного університету, отриманих у неформальній освіті».

Неформальна освіта в дії

Здобувачі спеціальності  113 «Прикладна математик»  є учасниками різних заходів неформальної освіти, що обумовлено проведенням як наукових досліджень, так і професійним розвитком.

  • Під час вивчення дисципліни «Дискретна математика та теорія алгоритмів» здобувачам Шульженку Владиславу та Литвиненку Івану (гр. ПМ-01 ОП «Наука про дані та моделювання складних систем») результати проходження відкритого онлайн-курсу «Розробка та аналіз алгоритмів. Частина 1.» на онлайн-платформі Prometheus були перезараховані при вивчені теми «Алгоритми». Результати відповідають ПР9 «Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв’язання практичних задач» (1 кредит ЄКТС).
  • При вивченні дисципліни «Обчислювальні системи» здобувачам групи ПМ-01 Харламу Максиму, Шульженку Владиславу та Литвиненку Івану зараховано результати проходження відкритого онлайн курсу платформи Coursera Exploratory Data Analysis with Matlab при вивченні теми «Застосування MatLab у чисельному аналізі» Лекції 11-14. Результати відповідають ПР10 «Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття рішень, аналізу даних» та ПР11 «Уміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів».
  • Під час вивчення дисципліни «Дискретна математика та теорія алгоритмів» здобувачам Розгон Юлії та Логвиненко Катерині (гр. ПМ-11 ОП «Наука про дані та моделювання складних систем») результати проходження відкритого онлайн-курсу «Розробка та аналіз алгоритмів. Частина 1.» на онлайн-платформі Prometheus були перезараховані при вивчені теми «Алгоритми». (1 кредит ЄКТС).
  • Здобувачці групи ПМ-11 Розгон Юлії під час вивчення дисципліни «Чисельні методи обробки даних» були перезараховані результати проходження онлайн курсу «Introduction to Linear Algebra and Python» при вивченні теми 4 «Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) та систем нелінійних рівнянь» (Л7-12). (1 кредит ЄКТС), що відповідає ПР5 «Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та інтегруванням, розв’язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, розв’язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень».
  • Під час вивчення дисципліни «Дискретна математика та теорія алгоритмів» здобувачам групи ПМ-21 ОП «Наука про дані та моделювання складних систем» Криворученку Артему та Білику Владиславу було зараховано результати проходження відкритого онлайн-курсу «Розробка та аналіз алгоритмів. Частина 1.» на онлайн-платформі Prometheus при вивчені теми «Алгоритми» лекції 29-31. (1 кредит ЄКТС), що відповідають результатам навчання ПР9 «Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв’язання практичних задач».
  • Здобувачці групи ПМ-01 Панасюк Руслані при вивченні вибіркової дисципліни «Сховища даних» було зараховано результати проходження онлайн курсів “Design and Build a Data Warehouse for Business Intelligence Implementation”/”Data Warehouse Concept, Design, and Data Integration” на платформі навчання CoursEra (курс від University of Colorado System) за теми 2,3,5 та контрольну роботу.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007