Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Вона допомагає швидко і вчасно отримати необхідні знання відповідно до потреб тут і зараз.

Форми неформальної освіти: очна (тренінги, майстер-класи, семінари, майстерні тощо), дистанційна (дистанційні курси, вебінари). 

Здобувачі вищої освіти мають можливість перезарахування отриманих результатів навчання, отриманих шляхом неформального навчання згідно «Положення про перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти Сумського державного університету, отриманих у неформальній освіті».

Неформальна освіта в дії

Здобувачі спеціальності  113 «Прикладна математик»  є учасниками різних заходів неформальної освіти, що обумовлено проведенням як наукових досліджень, так і професійним розвитком.

Під час вивчення дисципліни «Дискретна математика та теорія алгоритмів» здобувачам Шульженку Владиславу та Литвиненку Івану (гр. ПМ-01 ОП «Наука про дані та моделювання складних систем») результати проходження відкритого онлайн-курсу «Розробка та аналіз алгоритмів. Частина 1» на онлайн-платформі Prometheus були перезараховані при вивчені теми «Алгоритми». Результати відповідають ПР9 «Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв’язання практичних задач» (1 кредит ЄКТС). 

Під час вивчення дисципліни «Дискретна математика та теорія алгоритмів» здобувачам Розгон Юлії та Логвиненко Катерині (гр. ПМ-11 ОП «Наука про дані та моделювання складних систем») результати проходження відкритого онлайн-курсу «Розробка та аналіз алгоритмів. Частина 1» на онлайн-платформі Prometheus були перезараховані при вивчені теми «Алгоритми» (1 кредит ЄКТС).

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007