Інформація для бакалаврів 1-о курсу

Дисципліни:

 

Алгебра і геометрія

Регламент.

Біофізика

Регламент.

Вступ до Data Science, мова Python

Силабус.

Вступ до спеціальності

Регламент.

Інформатика

Силабус.

Інформатика та інформаційні технології

Силабус.

Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики

Силабус.

Математичні моделі у фізиці

Регламент.

Математичний аналіз

Силабус.

Медична та біологічна фізика

Регламент для спеціальності "Лікувальна справа".

Регламент для спеціальності "Стоматологія".

Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання. Частина 1.

Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання. Частина 2.

Медична та біологічна фізика: практикум: навч. посіб.: у 2-х ч. Ч.1 / Г. С. Корнющенко, У. С. Швець, Л. Ф. Суходуб.

4327 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт за темами I семестру з дисципліни "Медична та біологічна фізика" : для студ. спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / У. С. Швець, Г. С. Корнющенко.

4365 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт за темами II семестру з дисципліни "Медична та біологічна фізика" : для студ. спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / У. С. Швець, Г. С. Корнющенко.

Посiбник до лекцiйних i практичних занять iз предмету "Медична та бiологiчна фiзика" [Текст] : навч. посіб. / I. О. Князь, Я. О. Ляшенко.

Об'єктно-орієнтоване програмування

Силабус.

Прикладне програмне забезпечення

Силабус.

Прикладне програмне забезпечення (заочна форма)

Силабус.

Програмування та алгоритмічні мови

Регламент.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007