Наскрізна програма практики

(для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Наука про дані та моделювання складних систем» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти)

Студенти спеціальності «Прикладна математика» мають можливість проходити виробничу практику в таких організаціях:

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007