Академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу (здобувачів, викладачів та ін.) навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами.

Згідно з Законом України «Про вищу освіту», здобувачі мають право на академічну мобільність, у тому числі міжнародну. Здобувачі, які реалізовують це право не відраховуються з університету, за ними зберігається місце навчання та стипендія.

Виплата стипендії зберігається у повному обсязі, якщо здобувач не отримує фінансування за програмою мобільності або отримує лише часткове фінансування (наприклад, програма покриває вартість проживання, а кошти на дорожні витрати і харчування не передбачені програмою).

Для реалізації права на академічну мобільність здобувач може обрати ЗВО (університет або коледж) або певну наукову установу, наприклад, науковий центр чи лабораторію як в Україні, так і за кордоном.

 

Програми академічної мобільності

Актуальні програми академічної мобільності Сумського державного університету можна переглянути за посиланням.

 

Академічна мобільність в дії

Здобувач вищої освіти СумДУ спеціальності "Прикладна математика" групи ПМ-11 Логвиненко Катерина взяла участь у програмі Erasmus+ і навчалася в Сілезійському технічному університеті (м. Глівіце, Республіка Польща).

Программа навчання Логвіненко К.

Сертифікат навчання Логвіненко К.

 

Де шукати підтримку та допомогу?

Координати Управління міжнародного співробітництва СумДУ:
Web:    https://sumdu.edu.ua/uk/international/international-info/umz.html
Instagram:    @stam.ssu@academobility_sumdu
Telegram:    https://t.me/stamsumdu

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007