Академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу (здобувачів, викладачів та ін.) навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами.

Згідно з Законом України «Про вищу освіту», здобувачі мають право на академічну мобільність, у тому числі міжнародну. Здобувачі, які реалізовують це право не відраховуються з університету, за ними зберігається місце навчання та стипендія.

Виплата стипендії зберігається у повному обсязі, якщо здобувач не отримує фінансування за програмою мобільності або отримує лише часткове фінансування (наприклад, програма покриває вартість проживання, а кошти на дорожні витрати і харчування не передбачені програмою).

Для реалізації права на академічну мобільність здобувач може обрати ЗВО (університет або коледж) або певну наукову установу, наприклад, науковий центр чи лабораторію як в Україні, так і за кордоном.

 

Програми академічної мобільності

Актуальні програми академічної мобільності Сумського державного університету можна переглянути за посиланням.

 

Академічна мобільність в дії

Здобувач вищої освіти СумДУ спеціальності "Прикладна математика" групи ПМ-11 Логвиненко Катерина взяла участь у програмі Erasmus+ і навчалася в Сілезійському технічному університеті (м. Глівіце, Республіка Польща).

Программа навчання Логвіненко К.

Сертифікат навчання Логвіненко К.

Здобувач вищої освіти СумДУ спеціальності "Прикладна математика" групи ПМ-11 Головач Тетяна бере участь у програмі Erasmus+ і навчається в університеті Олександра Дубчека (м. Тренчин, Словаччина).

Программа навчання Головач Т.

Сертифікат навчання Головач Т.

Здобувач вищої освіти СумДУ спеціальності "Прикладна математика" групи ПМ-21 Кубах Єгор бере участь у програмі академічної мобільності і навчається в Технічнічному університеті Мюнхену (м. Мюнхен, Німеччина).

Наказ про впровадження програми міжнародної академічної мобільності за ініціатівою студента СумДУ.

Програма академічної мобільності Кубаха Є. С.

 

Де шукати підтримку та допомогу?

Координати Управління міжнародного співробітництва СумДУ:
Web:    https://sumdu.edu.ua/uk/international/international-info/umz.html
Instagram:    @stam.ssu@academobility_sumdu
Telegram:    https://t.me/stamsumdu

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007