Інформація для вступу до аспірантури

 

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем здійснює підготовку:

  • докторів філософії зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньою програмою «Прикладна математика» (Перелік дисциплін);
  • докторів філософії зі спеціалності 104 «Фізика та астрономія» за освітньою програмою «Фізика конденсованого стану».

Програма вступних випробувань при прийомі на навчання до аспірантури (113 «Прикладна математика»).

Програма вступних випробувань при прийомі на навчання до аспірантури (104 «Фізика конденсованого стану»).

З правилами прийому можна ознайомитися за посиланням.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007