Освітня програма "Наука про дані та моделювання складних систем" (бакалавр).

Протоколи засідання Експертної ради роботодавців (ЕРР).

Протоколи засідання Робочої проєктної групи (РПГ).

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007