Спеціальність "Прикладна математика".

Наказ №125-І від 20.06.02 р. "Про зміну структури математичних кафедр".

Наказ №443-І від 30.06.09 р. "Про зміну назви кафедри ПММ".

Наказ №0182-І від 26.02.16 р. "Про створення Експертних рад роботодавців".

Наказ №0480-І від 12.07.16 р. "Про об'єднання кафедр "Прикладної та обчислювальної математики" та "Моделювання складних систем"".

Наказ №0588-І від 21.10.16 р. "Про перейменування кафедри моделювання складних систем на кафедру прикладної математики та моделювання складних систем".

Освітня програма "Прикладна математика".

Освітньо-професійна програма 113.1 "Прикладна математика" для магістрів.

Наказ №0587-І від 28.08.19 р. "Про створення Робочої проєктної групи".

Наказ №0588-І від 28.08.19 р. "Про утворення Групи забезпечення спеціальності".

Освітня програма "Наука про дані та моделювання складних систем".

Освітньо-професійна програма 113.2 "Наука про дані та моделювання складних систем" (2020 р.) для магістрів.

Освітньо-професійна програма 113.2 "Наука про дані та моделювання складних систем" (2019 р.) для магістрів.

Рецензія д.т.н. Курпи Л.В. на освітньо-професійну програму "Прикладна математика" (магістри).

Рецензія к.т.н. Агаджанової С.В. на освітньо-професійну програму "Наука про дані та моделювання складних систем" (магістри).

Рецензія к.ф.-м.н. Кушніра Д.В. на освітньо-професійну програму "Наука про дані та моделювання складних систем" (магістри).

Протоколи засідання Експертної ради роботодавців (ЕРР).

План роботи ЕРР за спеціальністю "Прикладна математика" на 2019/2020 навчальний рік.

Протокол №1 засідання ЕРР від 10.09.2019 р.

Протокол №2 засідання ЕРР від 07.10.2019 р.

Протокол №3 засідання ЕРР від 12.12.2019 р.

Протокол №4 засідання ЕРР від 03.02.2020 р.

Протокол №5 засідання ЕРР від 19.06.2020 р.

План роботи ЕРР за спеціальністю "Прикладна математика" на 2020/2021 навчальний рік.

Протокол №1 засідання ЕРР від 20.08.2020 р.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007