Міжнародні наукові проекти

№ з/п

Назва проекту

№ договору/ контракту/ термін виконання

Керівники, виконавці

Замовник

1.

Розробка методів та алгоритмів радіолокаційного розпізнавання повітряних цілей. 2020-2023 рр.

Науковий керівник –Коплик І.В.

Виконавець – Князь І.О.

«Poly Technologies, Inc.», м. Пекін, КНР для Нанкінського науково-дослідного інституту електронних технологій (Nanjing Research Institute of Electronics Technology), м. Нанкін, КНР.

2.

Оптимізація структури і фазового складу сполук SnхSny та Zn1-xMgxO для плівкових сонячних елементів третього покоління.

Договір № М/ 80 -2018 від 19.06.2018р., № М/36-2019

2018-2019 рр.

Відповідальний виконавець – Колесник М.М.

Спільний українсько-литовський науково-дослідний проект.

 

Госпрозрахункові проекти

№ з/п

Назва проекту

№ договору/ контракту/ термін виконання

Керівники, виконавці

Замовник

1.

Розробка програмних модулів інформаційного забезпечення для управління ракетним підрозділом. 2016-2017 рр.

Науковий керівник –Коплик І.В.

Виконавець – Князь І.О.

Госпрозрахунковий договір з Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».

2.

Розроблення програмно-розрахункової системи планування артилерійським підрозділом вогневого ураження противника. 2017-2018 рр.

Науковий керівник –Коплик І.В.

Виконавець – Князь І.О.

Державне замовлення КМУ.

3.

Роботи з розробки Документації та ПЗ. Виконується з 2019р.

Науковий керівник –Коплик І.В.

Державне замовлення.

 

НДР на замовлення КМУ, МОН

№ з/п

Назва проекту

№ договору/ контракту/ термін виконання

Керівники, виконавці

Замовник

1.

Атомістичне та статистичне представлення формування та тертя нанорозмірних систем.

№ держреєстрації: 0118U003584

2018-2020 рр.

Науковий керівник –Хоменко О.В. Науково-дослідна робота.

2.

Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності.

№ держреєстрації: № 0116U006818

2016-2018 рр.

Науковий керівник –Ляшенко Я.О. Держбюджетна тема для молодих вчених.

3.

Створення та оптимізація властивостей фоточутливих елементів на основі плівок сульфідів (оксидів) олова та цинку (SnS2/SnS, ZnO(S)/SnS).

№ держреєстрації: №0116U006813,

2016-2018 рр.

Відповідальний виконавець –Колесник М.М. Науково-дослідна робота.

4.

Отримання та оптимізація властивостей плівок напівпровідників (ZnO, Cu2ZnSn(S,Se)4 і металів (Ag, Cu), надрукованих на 3D-принтері, для пристроїв електроніки.

№ держреєстрації: № 0116U0026192

2018-2020 рр.

Відповідальний виконавець –Колесник М.М. Науково-дослідна робота.

5.

Фізичні властивості двовимірних наноматеріалів та металевих наночастинок.

№ держреєстрації: 0117U003923

2017-2020 рр.

Виконавці – Швець У.С., Ляшенко Я.О. Науково-дослідна робота.

6.

Створення комплексу універсальних моделей для оптимізації старту, польоту та приземлення реактивних снарядів для реактивних систем залпового вогню.

№ держреєстрації: 0117U002250

2017-2019 рр.

Відповідальний виконавець – Коплик І.В. Науково-дослідна робота.

7.

Дослідження процесів формування багатошарових анізотропних нано-розмірних структур адсорбату при конденсації та епітаксіальному рості.

№ держреєстрації: 0117U003927

2017-2020 рр.

Науковий керівник –Дворниченко А.В.

Виконавці: Бадалян А.Ю., Заскока А.М., студентка гр ПМ-91 Харченко М.Д

Науково-дослідна робота.

8.

Закономірності формування нанопористих ZnO, С, С/ZnО і ZnО/NiO для потенційного застосування у якості електродів літій-іонних акумуляторів.

№ держреєстрації: 0119U100763

2019-2021 рр.

Науковий керівник – Корнющенко Г.С. Науково-дослідна робота.

9.

Модель системи управління ефективністю та прогнозування використання електричної енергії.

№ держреєстрації: 0118U003583

2018-2020 рр.

Виконавці:  Коплик І.В., Маринич Т.О. Науково-дослідна робота.

10.

Технологічні основи синтезу наноструктурних нанокомпозитних та багатошарових покриттів тугоплавких сполук для застосування у машинобудуванні.

№ держреєстрації: 0117U002247

2017-2019 рр.

Науковий керівник – Гончаров О. А.

Виконавець: студент ПМм-81 Білоус Д.О

Науково-дослідна робота.

11.

Імплантація іонів низьких та високих енергій у багатокомпонентні та багатошарові покриття: мікроструктура та властивості.

№ держреєстрації: 0119U100787

2019-2021 рр.

Виконавець – Гончаров О.А.  Науково-дослідна робота.

12.

Мультигармонічні плазмово-пучкові та двопотокові супергетеродинні лазери на вільних електронах з гвинтовими електронними пучками.

№ держреєстрації: 0117U002253

2017-2019 рр.

Науковий керівник – Лисенко О.В.

Виконавці:  Волк Ю.Ю., студентки ПМм-61 Волк Д.В., ПМ-71 Шевченко А

Науково-дослідна робота.

13.

Мультигармонічні процеси в лазерах на вільних електронах клістронного типу.

№ держреєстрації: 0120U102140

2020-2023 рр.

Науковий керівник – Лисенко О.В.

Науково-дослідна робота.

14.

Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму Математичні науки та природничі науки Сумського державного університету.

№ держреєстрації: БФ/25-2021

2021-2025 рр.

Науковий керівник –Хоменко О.В.

Виконавець: Лисенко О.В.

Науково-дослідна робота.

15.

Механізми формування та моделювання структурного стану плівок тугоплавких сполук з прогнозованими механічними характеристиками.

№ держреєстрації: 0122U000776

2022-2023 рр.

Науковий керівник – Гончаров О. А.

Виконавець: Хоменко О.В.

Науково-дослідна робота.

16.

Розробка програмного комплексу точного прогнозування генерації електроенергії сонячними електростанціями для мінімізації зелено-вугільного парадоксу.

№ держреєстрації: РН/05-2023

Виконується з 2023р.

Виконавець – Коплик І.В. Науково-дослідна робота.

17.

Статистична теорія мікро- та наноструктурної еволюції в сплавах та паливних елементах за умов нейтронного опромінення.

№ держреєстрації: 52.18.03-24/26.ЗФ-01

2024-2026рр.

Науковий керівник –Дворниченко А.В.

Виконавці: Харченко В.О., Швець У.С.

Науково-дослідна робота.

 

Гранти

№ з/п

Назва проекту

№ договору/ контракту/ термін виконання

Керівники, виконавці

Замовник

1.

Перехідний режим між адгезією і ковзанням у тангенціальному динамічному контакті для нормальних і градієнтних матеріалів.

2019 р.

Керівник – Ляшенко Я.О.  Виконавці: Швець У.С., Заскока А.М. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

2.

 

2018 р.

Ляшенко Я.О. Іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

3.

Цикл вебінарів: "Дослідницька доброчесність: цінності та виклики".

2020 р.

Виконавець – Волк Ю.Ю. Грантова програма Посольства Королівства Нідерландів "Культура законності".

4.

Доповнена реальність на службі академічної доброчесності (ARSAI).

2020 р.

Виконавець – Волк Ю.Ю. Грантова програма Посольства Королівства Нідерландів "Культура законності".

5.

Проект "Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)".

2021–2023 рр.

Виконавець – Волк Ю.Ю. Програма Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007