Інформація для магістрів спеціальності 113.2

"Наука про дані та моделювання складних систем"

 

Графік завершення навчального процесу для магістрів.

Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт.

Тематика магістерських робіт ОП "Наука про дані та моделювання складних систем".

 

Обов'язкові навчальні дисципліни:

 

Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю:

 

Обов'язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою 113.2 "Наука про дані та МСС":

 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін:

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007