Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем (ПМтаМСС) була створена 1 вересня 2016 р. шляхом об’єднання кафедр прикладної та обчислювальної математики (ПтаОМ) та моделювання складних систем (МСС). Очолює кафедру доцент, кандидат фізико-математичних наук, Коплик Ігор Володимирович. Сьогодні на кафедрі ПМтаМСС працюють 4 доктори наук та 8 кандидатів наук.

Кафедра ПтаОМ була створена у вересні 1995 року професором Фильштинським Леонідом Аншеловичем як кафедра математичної фізики. У 2002 році, у зв’язку з появою нових наукових напрямів, назву було змінено на кафедру прикладної математики і механіки. У цьому ж році вона стала випусковою для спеціальності «Прикладна математика». У 2009 році назва змінена на кафедру прикладної та обчислювальної математики. Усі роки з 1995 р. до 2016 р. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор, Фильштинський Л.А. Він є засновником Сумської школи спеціалістів у галузі механіки деформівного твердого тіла та електродинаміки суцільного середовища. Під керівництвом Фильштинського Л.А. підготовлені та успішно захищені 3 докторських та близько 30 кандидатських дисертацій.

Кафедра МСС була створена у травні 2000 р. на базі секції кафедри загальної та експериментальної фізики та кафедри економіко-математичних методів. З початку створення кафедри МСС до 2001 року її очолював доктор фізико-математичних наук, професор, Рощупкін С.П. З 2001 р. до 2015 р. керівником кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент, Карпуша Василь Данилович. З березня 2015 р. завідувачем кафедри МСС працював доктор фізико-математичних наук, професор, Лисенко Олександр Володимирович.

 

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007