Володіння мовами: українська, російська, англійська, німецька.

Scopus (Author ID 15044715000)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

2005-2009 рр.: аспірантура, Сумський державний університет, Україна.

2000-2005 рр.: спеціальність «Фізична та біомедична електроніка», Фізико-технічний факультет, Сумський державний університет.

Наукові ступені та вчені звання:

2009 р.: кандидат фiзико-математичних наук, спецiальнiсть 01.04.07- «Фізика твердого тіла», Сумський державний університет.

Дисертації:

«Селективні процеси при квазірівноважній стаціонарній конденсації міді та алюмінію». Захищено у 2009 році на спеціалізованій вченій раді Сумського державного університету, отримано диплом ДК № 053795.

Наукові напрями:

Фізика твердого тіла, наноматеріали, нанотехнології.

Досвід роботи:

З 2019 р.: доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем СумДУ.

2011-2019 рр.: доцент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії, СумДУ.

2009-2011 рр.: старший викладач кафедри моделювання складних систем, СумДУ.

2008-2009 рр.: асистент кафедри моделювання складних систем, СумДУ.

Дисципліни:

1. Медична та біологічна фізика.

2. Медична інформатика.

Участь в наукових проектах:

З 2019 р. до сьогодні: «Закономірності формування нанопористих ZnO, C, С/ZnO і ZnO/NiO для потенційного застосування у якості електродів літій-іонних акумуляторів».

З 1 липня 2017 р. по 31 грудня 2018 р. проходила стажування за програмою Georg Foster Research Fellowship for experienced researcher, фонд Олександра фон Гумбольдта. Місце стажування: Інститут фізики матеріалів, Вестфалівський Університет, м. Мюнстер, Німеччина (2017-2018 рр.).

З 1 вересня 2014 р. по 30 травня 2015 р. отримала індивідуальний грант на проходження наукового стажування за кордоном у рамках програми академічних обмiнiв імені Фулбрайта в Україні. Місце стажування: Університет Толедо, м. Толедо, штат Огайо, Сполучені Штати Америки.

2014 р.: грант Президента України «Формування пористих наносистем ZnO і NiO для застосування в сенсорній електроніці». Договір Ф56/25-2014, Міністерство освіти і науки України.

2013 р.: Спільний проєкт українсько-німецького науково-технічного співробітництва «Формування мікро- та наносистем металів з вузьким розподілом розмірів та форми структурних елементів». Договір Ф39/30-2013, Міністерство освіти і науки України.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Має 70 публікацій, з них 63 наукові та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 40 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 50 праць, з яких 44 наукового та 6 навчально-методичного характеру, у т.ч. 25 статей у журналах, які індексуються наукометричною базою Scopus . Брала участь у 18 конференціях за результатами яких опубліковані 18 тез доповідей.

Вибрані публікації:

  1. Perekrestov V.I., Latyshev V.M., Kornyushchenko A.S., Kosminska Y.O.Formation, charge transfer, structural and morphological characteristics of ZnO fractal-percolation nanosystems. Journal of Electronic Materials. – 2019. – V.48, I. 5. (SCOPUS, impact factor 1.676).
  2. Kornyushchenko A.S., Natalich V.V., Perekrestov V.I., Kosminska Yu.O. Obtaining, structure and sensory properties of fractal-percolation ZnO nanosystems. Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2018. – V.10, №1. (SCOPUS, impact factor 0.513).
  3. Latyshev V.M., Berestok T.O., Opanasyuk A.S., Kornyushchenko A.S., Perekrestov V.I. Nanostructured ZnO films for potential use in LPG gas sensors. Solid State Sciences. – 2017. – V.67. (SCOPUS, impact factor 1.861).
  4. Kornyushchenko A.S., Jayatissa A.H., Natalich V.V., Perekrestov V.I. Two step technology for porous ZnO nanosystem formation for potential use in hydrogen gas sensors. Thin Solid Films. – 2016. – V.604. (SCOPUS, impact factor 1.939).
  5. Kornyushchenko A.S., Natalich V.V., Perekrestov V.I. Formation of copper porous structures under near-equilibrium chemical vapor deposition. Journal of Crystal Growth. – 2016. – V.442. (SCOPUS, impact factor 1.742).

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007