Володіння мовами:

  • українська (рідна мова);
  • німецька (Deutsch C1 Goethe-Zertifikat С1 № 1346-AC1A-0000776774, 16.07.2021);
  • англійська (English B2 TOEFL №0394973980101, 12.09.2013).

Scopus (Author ID 15044715000)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

2020-2021 рр.: докторантура, Сумський державний університет, Україна.

2005-2009 рр.: аспірантура, Сумський державний університет, Україна.

2000-2005 рр.: спеціальність «Фізична та біомедична електроніка», Фізико-технічний факультет, Сумський державний університет.

Наукові ступені та вчені звання:

2009 р.: кандидат фiзико-математичних наук, спецiальнiсть 01.04.07- «Фізика твердого тіла», Сумський державний університет.

Дисертації:

«Структуроутворення і фізичні властивості близько-рівноважних металевих, оксидних та багатокомпонентних конденсатів з нанорозмірними елементами». Захищено у 2021 році на спеціалізованій вченій раді Сумського державного університету, отримано диплом ДД № 012784.

«Селективні процеси при квазірівноважній стаціонарній конденсації міді та алюмінію». Захищено у 2009 році на спеціалізованій вченій раді Сумського державного університету, отримано диплом ДК № 053795.

Наукові напрями:

Фізика твердого тіла, наноматеріали, нанотехнології.

Досвід роботи:

З 2019 р.: доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем СумДУ.

2011-2019 рр.: доцент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії, СумДУ.

2009-2011 рр.: старший викладач кафедри моделювання складних систем, СумДУ.

2008-2009 рр.: асистент кафедри моделювання складних систем, СумДУ.

Дисципліни:

1. Алгебра та аналітична геометрія.

2. Медична інформатика.

3. Медична та біологічна фізика.

Участь в наукових проектах:

2023-2025 рр.: Міжнародний науковий грант, програма Ініціатива Філіпа Шварца для науковців із зони ризику, у рамках індивідуального наукового гранту на проведення наукових досліджень у Німеччині з 1 травня 2023 р. по 30 квітня 2025 р. Інститут фізики матеріалів, Вестфалівський Університет, м. Мюнстер, Німеччина.

2022-2023 рр.: Міжнародний науковий проект, фінансування за підтримки фонду Олександра фон Гумбольдта у рамках індивідуального наукового гранту на проведення наукових досліджень у Німеччині з 1 травня 2022 р. по 30 квітня 2023 р. Інститут фізики матеріалів, Вестфалівський Університет, м. Мюнстер, Німеччина.

З 2019 р. до сьогодні: «Закономірності формування нанопористих ZnO, C, С/ZnO і ZnO/NiO для потенційного застосування у якості електродів літій-іонних акумуляторів».

З 1 липня 2017 р. по 31 грудня 2018 р. проходила стажування за програмою Georg Foster Research Fellowship for experienced researcher, фонд Олександра фон Гумбольдта. Місце стажування: Інститут фізики матеріалів, Вестфалівський Університет, м. Мюнстер, Німеччина (2017-2018 рр.).

З 1 вересня 2014 р. по 30 травня 2015 р. отримала індивідуальний грант на проходження наукового стажування за кордоном у рамках програми академічних обмiнiв імені Фулбрайта в Україні. Місце стажування: Університет Толедо, м. Толедо, штат Огайо, Сполучені Штати Америки.

2014 р.: грант Президента України «Формування пористих наносистем ZnO і NiO для застосування в сенсорній електроніці». Договір Ф56/25-2014, Міністерство освіти і науки України.

2013 р.: Спільний проєкт українсько-німецького науково-технічного співробітництва «Формування мікро- та наносистем металів з вузьким розподілом розмірів та форми структурних елементів». Договір Ф39/30-2013, Міністерство освіти і науки України.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Має 70 публікацій, з них 63 наукові та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 40 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 50 праць, з яких 44 наукового та 6 навчально-методичного характеру, у т.ч. 25 статей у журналах, які індексуються наукометричною базою Scopus . Брала участь у 18 конференціях за результатами яких опубліковані 18 тез доповідей.

Вибрані публікації:

  1. A.S. Kornyushchenko, A.H. Jayatissa. Advanced nanocomposites as cathode materials for Li-ion batteries. Chapter 4 in Book "Applications of Nanocomposites", 32 pages. Taylor and Francis Group, USA, 2022.
  2. A. S. Kornyushchenko, Y. O. Kosminska, S. T. Shevchenko, G. Wilde, V. I. Perekrestov. Structural, morphological and sensor properties of the fractal-percolation nanosystem ZnO/NiO. Journal of Electronic Materials 50 (2021) P. 2268-2276.
  3. A. S. Kornyushchenko, V. I. Perekrestov, G. Wilde. Gas nanosensors. Chapter 15 in book "Nanosensors for smart cities", pp. 267-283. Elsevier, Netherlands, 2020.
  4. Perekrestov V.I., Latyshev V.M., Kornyushchenko A.S., Kosminska Y.O.Formation, charge transfer, structural and morphological characteristics of ZnO fractal-percolation nanosystems. Journal of Electronic Materials. – 2019. – V.48, I. 5. (SCOPUS, impact factor 1.676).

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007