Дата народження: 16 березня 1960 р.

Місце народження: м. Тростянець Сумської області, Україна

Володіння мовами: українська, англійська

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

1977-1982 рр.: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, радіофізичний факультет, спеціальність «Радіофізика і електроніка»

2002-2005 рр.: Докторантура, Сумський державний університет, Україна

Наукові ступені та вчені звання:

2016 р.: Професор кафедри моделювання складних систем.

2013 р.: Доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.01 «Фізика приладів, елементів та систем» (Сумський державний університет, Україна).

1998 р.: Доцент кафедри теоретичної фізики.

1995 р.: Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.04 «Фізична електроніка» (Сумський державний університет, Україна).

Дисертації:

Лисенко О.В. Мультигармонічні процеси у супергетеродинних лазерах на вільних електронах: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук : 01.04.01 / Лисенко Олександр Володимирович. – Суми, 2012. – 304 с.

Лисенко О.В. Застосування методу усередненого кінетичного рівняння у нелінійних задачах теорії лазерів на вільних електронах: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук – Суми, СумДУ, 1994. – с. 155.

Науковий напрям:

Моделювання процесів у релятивістських плазмовоподібних системах.

Досвід роботи:

З 2020 р.: професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, СумДУ

2016-2020 рр.: завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, СумДУ

2015-2016 рр.: завідувач кафедри моделювання складних систем, СумДУ

2014-2015 рр.: професор кафедри загальної та теоретичної фізики, СумДУ

2008-2014 рр.: доцент кафедри загальної та теоретичної фізики, СумДУ

1995-2008 рр.: заступник завідувача кафедри теоретичної фізики, доцент кафедри теоретичної фізики, СумДУ

1986–1995 рр.: старший лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, асистент, старший викладач (Сумський філіал Харківського політехнічного інституту, Сумський фізико-технологічний інститут, Сумський державний університет)

Керівництво дисертаційними роботами:

Підготував чотири кандидати фізико-математичних наук:

Волк Ю.Ю. Мультигармонічні двопотокові супергетеродинні ЛВЕ з гвинтовими електронними пучками: дис. … кaнд. фіз.-мaт. наук: 01.04.01 / Волк Юрій Юрійович. – Суми, 2019. – 148 с.

Олексієнко Г.А. Мультигармонічні взаємодії хвиль у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах із гвинтовими електронними пучками: дис. … кaнд. фіз.-мaт. наук: 01.04.01 / Олексієнко Галина Андріївна. – Суми, 2016. – 140 с.

Коваль В.В. Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах: дис. … кaнд. фіз.-мaт. наук: 01.04.01 / Коваль Віталій Вікторович. – Суми, 2010. – 151 с.

Ромбовський М.Ю. Мультигармонічні процеси у релятивістських двошвидкісних електронних пучках та системах на їх основі: дис. … кaнд. фіз.-мaт. наук: 01.04.20 / Ромбовський Михайло Юрійович. – Суми, 2010. – 148 с.

Дисципліни, що викладає:

1. Вейвлет-аналіз.

2. Вимушене випромінювання електронних пучків.

3. Вступ до Data Science, мова Python.

4. Дискретна математика та теорія алгоритмів.

5. Математичні моделі у фізиці.

6. Обчислювальні системи.

7. Пайтон та аналіз даних в задачах науки про дані.

8. Створення web-додатків на мові Python.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Конспекти лекцій:

 1. Lysenko, O. Mathematical Models in Physics [Електронний ресурс] : lecture notes: in 3-e p. P.1 : Mathematical Models in Mechanics / O. Lysenko, Iu. Volk. — Sumy : Sumy State University, 2023. — 258 p.
 2. Лисенко О. В. Математичні моделі у фізиці : конспект лекцій : у двох частинах – Суми : Сумський державний університет, 2023. – Ч. 1. – 191 с.
 3. Лисенко О. В. Математичні моделі у фізиці : конспект лекцій : у двох частинах – Суми : Сумський державний університет, 2023. – Ч. 2. – 256 с.
 4. Discrete Mathematics and Theory of Algorithms : lecture notes : in four parts / compilers: A. V. Dvornichenko, O. V. Lysenko. — Sumy : Sumy State University, 2022. — Part I. — 275 p.
 5. Discrete Mathematics and Theory of Algorithms : lecture notes : in four parts / compilers: A. V. Dvornichenko, O. V. Lysenko. — Sumy : Sumy State University, 2022. — Part II. — 148 p.

Навчальні посібники:

 1. Лисенко О. В. Розв’язування задач із фізики: електрика та магнетизм: навчальний посібник / О. В. Лисенко, Г.А.Олексієнко. – Суми, Сумський державний університет, 2017. – 283 с.
 2. Лисенко О. В. Розв’язування задач із фізики: механіка, молекулярна фізика, термодинаміка: навчальний посібник / О. В. Лисенко, В. В. Коваль, М.Ю. Ромбовський. – Суми, Сумський державний університет, 2017. – 305 с.
 3. Лисенко О. В. Розв’язування задач із фізики: коливання, хвилі, оптика: навчальний посібник / О. В. Лисенко, В. В. Коваль, М.Ю. Ромбовський. – Суми, Сумський державний університет, 2014. – 183 с.
 4. Лисенко О. В. Лабораторний практикум із загальної фізики : навч. посібник / О. В. Лисенко. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 265 с.

Вибрані статті:

 1. Multiharmonic Interactions of Longitudinal Waves in Amplification Section of Superheterodyne Free Electron Laser / A.V. Lysenko, S.S. Ilin // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2022. –Vol. 14, No 5. – P. 05006(6pp).
 2. Plural Three-Wave Resonant Interactions in the Transit Section of Two-Stream Superheterodyne FEL with a Longitudinal Electric Field / A.V. Lysenko, I.I. Volk, G.A. Oleksiienko, M.A. Korovai, A.T. Shevchenko // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2021. –Vol. 13, No 4. – P. 04027(6pp).
 3. On Theory of Superheterodyne FELs with Longitudinal Electrostatic Undulator / A.V. Lysenko, A.Yu. Brusnik, I.I. Volk, M.A. Korovai, S.S. Ilin, O.L. Bunetskyi// Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2020. –Vol. 12, No 4. – P. 004037(5pp).
 4. Space Charge Wave with Broad Frequency Spectrum Forming in Transit Section of Klystron-type Two-Stream FEL with Helical Electron Beam / A.V. Lysenko, I.I. Volk, G.A. Oleksiienko, A.A. Shmat’ko // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2019. –Vol. 11, No 5. – P. 05022(8).
 5. Longitudinal Magnetic Field Effect on Wave Dynamics in Multiharmonic Superheterodyne FEL of Dopplertron Type with Helical Electron Beam / A.V. Lysenko, I.I. Volk, G.A. Oleksiienko, M. Korovai // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2019. –Vol. 11, No 6. – P. 06030(5pp).

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007