15 грудня 2020 року незалежний орган, Національне агентство із забезпечання якості вищої освіти (скорочено НАЗЯВО), оцінював освітні програми, за якими ВНЗ навчають своїх студентів. Програмі "Наука про дані та моделювання складних систем" спеціальності "Прикладна математика" Сумського державного університету НАЗЯВО присвоїло найвищі бали.
 
Предмети за цією програмою включають математичне моделювання, аналіз даних, машинне навчання, базові підходи до нейромереж та алгоритми обробки великих даних. Беручи до уваги багато критеріїв (рівень підготовки викладачів кафедри ПМтаМСС, матеріальну базу, дисципліни, які вивчають студенти тощо), НАЗЯВО визнало, що підхід кафедри до навчання є взірцевим.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007