Новини

Ви, напевно, цікавитесь штучним інтелектом та машинним навчанням. Можливо, Ви б хотіли копнути глибше і написати програму для реалізації нейронної мережі з метою розпізнавання зображень, чи Ви прагнете навчити безпілотний апарат самостійно огинати перепони. Або Ви – чудовий фахівець в програмуванні чи архітектурі систем і добре розумієтесь в усьому, що пов'язано з комп'ютерами. Все це непогано, але, можливо, Ви відчуваєте страх перед математикою?
 
“Хіба необхідно розбиратися в математиці, що лежить в основі алгоритмів машинного навчання?” – запитаєте Ви. – “В Python існує маса бібліотек, які можна без зусиль використовувати для побудови моделей!”
 
Нажаль, треба Вас розчарувати: Python – лише корисний інструмент, не більше. Саме математика – ключ до розуміння машинного навчання. Щоб стати професіоналом в області машинного навчання, необхідно розумітися у лінійній алгебрі, математичному аналізі, теорії ймовірності та статистиці.

15 грудня 2020 року незалежний орган, Національне агентство із забезпечання якості вищої освіти (скорочено НАЗЯВО), оцінював освітні програми, за якими ВНЗ навчають своїх студентів. Програмі "Наука про дані та моделювання складних систем" спеціальності "Прикладна математика" Сумського державного університету НАЗЯВО присвоїло найвищі бали.

З метою посилення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, в доповнення до наказів ректора №0692-І від 01.09.2020 р. "Про організвцію навчального процесу у 2020/2021 н.р.", №0285-І від 19.03.2020 р. "Про організвцію роботи в університеті під час карантину, запровадженого для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19" та на підставі листа МОН України №1/9-576 від 12.10.2020р. "Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання" з 12.10.2020 р. по 29.11.20 р. проведення занять зі здобувачами всіх ступенів та форм здобуття освіти, заняття зі слухачами підготовчих курсів тощо відбувається виключно онлайн з використанням дистанційних технологій відповідно до затвердженого графіка навчального процесу на 2020-2021 н.р.

Сумський державний університет увійшов до трійки лідерів академічного рейтингу закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2020", поступившись лише НТУ КПІ ім. Сікорського та КНУ ім. Шевченка. Минулого року СумДУ був на шостому місці в загальному рейтингу ЗВО та третім серед класичних університетів після Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Рейтинг презентовано Центром міжнародних проєктів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Відповідно до Розпорядження №242/2019-рп Президента України «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік» доктору фізико-математичних наук, професору кафедри прикладної математики та моделювання складних систем Сумського державного університету, Ляшенку Якову Олександровичу, надано грант для проведення дослідження «Перехідний режим між адгезією і ковзанням у тангенціальному динамічному контакті для нормальних і градієнтних матеріалів».

З вересня 2019 року на кафедрі прикладної математики та моделювання складних систем у рамках спеціальності «Прикладна математика» відкрито нову магістерську програму «Наука про дані та моделювання складних систем».

Основний акцент у програмі приділяється підготовці фахівців з таких напрямів як машинне навчання (Machine Learning), робота з великими даними (Big Data), дата аналітика (Data Analytics) тощо.

31 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої ради Д 55.051.02 відбувся успішний захист дисертаційної роботи асистента кафедри прикладної математики та моделювання складних систем Волка Юрія Юрійовича на тему «Мультигармонічні двопотокові супергетеродинні ЛВЕ з гвинтовими електронними пучками» на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Лисенко Олександр Володимирович).

28-29 березня 2019 р. проходив Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Одним з переможців зі спеціальності «Фізика та астрономія» став студент Сумського державного університету, групи ПМ.м-81, – Сухомлін Максим Ігорович. Його робота на тему «Стохастична модель самоподібного режиму розм’якшення поверхні льоду при терті» була відзначена дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник – професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем СумДУ, Хоменко Олексій Віталійович).

26 березня 2019 року на базі факультету Електроніки та Інформаційних Технологій Сумського державного університету відбулась Олімпіада з програмування серед студентів. Перші призові місця посіли студенти спеціальності «Прикладна математика»:

перший результат – Пільгуй Ірина (гр. ПМ-61, спеціальність «Прикладна математика»);

другий результат – Лютий Антон (гр. ПМ-71, спеціальність «Прикладна математика»);

21-го грудня 2018 року у Сумському державному університеті відбулася олімпіада з математики.

Перше місце посів:

– Федорченко Сергій (гр. ПМ-71).

Друге місце:

– Пінчук Софія (гр. ПМ-81).

Результати всіх учасників олімпіади.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007