Місце народження: м. Слов’янськ Донецької області, Україна

Володіння мовами: українська, російська, англійська

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

2004-2007 рр.: Докторантура на кафедрі ФТТ, ДонНУ.

1989 р.: Донецький національний університет, спеціальність «Фізика».

Наукові ступені та вчені звання:

2014 р.: Доктор фізико-математичних наук, наук. спец. 01.04.07 – «Фізика твердого тіла».

1999 р.: Доцент кафедри прикладної математики, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Україна.

1993 р.: Кандидат фізико-математичних наук, наук. спец. 01.04.07 – «Фізика твердого тіла».

Дисертації:

Гончаров О. А. Фізичні основи формування структури, складу та властивостей плівок боридів та боридонітридів перехідних металів: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук : 01.04.07 / Гончаров Олександр Андрійович. – 2014.

Гончаров О. А. Структура, кінетика зростання та властивості хемоепітаксиальних плівок в системах Ni-Si-O та Ni-Ta-O: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук : 01.04.07 / Гончаров Олександр Андрійович. – 1993.

Наукові напрями:

Дослідження структури, складу та властивостей наноструктурних боридних, нітридних та боридонітридних плівок перехідних металів.

Досвід роботи:

З 2016 р.: професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, СумДУ, Україна.

2014-2016 рр.: доцент, професор кафедри моделювання складних систем, СумДУ, Україна.

1994-2014 рр.: старший викладач, доцент кафедри прикладної математики, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Україна.

1987-1994 рр.: Донецький національний університет (інженер, старший інженер, науковий співробітник, старший науковий співробітник НІЧ кафедри фізики твердого тіла та фізичного матеріалознавства).

Керівництво дисертаційними роботами:

Керівник науковою роботою аспірантів кафедри ПМтаМСС та індивідуальним планом підготовки магістрантів та студентів напрямів «Прикладна математика» та «Наноелектроніка».

Підготував одного кандидата фізико-математичних наук.

Авторські свідотцтва та патенти:

1. Пат. 11185 Україна, МПК CН 01 С 7/00. Заявник і власник Донецький державний університет, Макіївське особливе конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом ІПМ НАН України.

– №94321757; заявл. 27.05.91 ; опубл. 25.12.96, Бюл. № 4.»Матеріал для виготовлення тонкоплівкових резисторів»Ігнатенко П.І., Муза М.А.,Гончаров О.А., Куделін Ю.В., Усенко Н.М., Соколова І.В.

2. Пат. 120385 Україна, МПК C23C 16/00.»Багатошарова плівка VB2-VN» Гончаров О.А., Петухов В.В., Ігнатенко П.І., Ступак В.А. Заявник і власник Донбаська державна машинобудівна академія.

– №U 2005 04756 ; заявл. 20.05.2005 ; опубл. 30.01.06, Бюл. № 2.

3. Пат. 32226 Україна, МПК C23C 16/00. «Спосіб одержання багатошарового захисного покриття на основі тонких плівок дибориду танталу».Гончаров О.А.,Коновалов В.А., Бажин А.І., Ступак В.А. Заявник і власник Донбаська державна машинобудівна академія.

– №U 2007 14591 ; опубл. 12.05.08.

4. Патент України на винахід № 977012 «Спосіб отримання термостабільної багатошарової плівки HfB2-HfO2» / Гончаров О.А., В.В. Пєтухов, А.И. Бажин, В.А. Ступак, А.В. Агулов. – 25.01.13, Бюл. № 2.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Вибрані статті:

 1. А.А.Гончаров. Механизм формирования столбчатой структуры пленок диборидов переходных металлов.ФТТ. - 2008. - №1. - С.163-167. DOI: 10.1134/S1063783408010307.
 2. A. A. Goncharov, S. N. Dub, A. V. Agulov, V. V. Petukhov, Structure, Composition, and Mechanical Properties of Thin Films of Transition Metals Diborides, Journal of Superhard Materials, 2015, Vol. 37, No. 6, pp. 422–428.
 3. A.I. Bazhin, A.A. Goncharov, A.D. Pogrebnyak, V.A. Stupak, S.A. Goncharova, Superhardness Effect in Transition Metal Diborides Films, The physics of metals and metallography. – 2016. – Vol. 117. –№ 6. – P. 594-601.
 4. A.A. Goncharov, S.N. Dub, A.V. Agulov Structure, composition, and physicomechanical characteristics of HfB2 and Hf-B-N films. The Physics of Metals and Metallography - 2013. - Vol. 114, Is. 1, pp 95-101.
 5. A. V. Agulov, A. A. Goncharov, V. A. Stupak, V. V. Petukhov. Thermal stability of the phase composition and structure of hafnium diboride films// Inorganic Materials. - 2014, Volume 50, Issue 5, pp 460-463.
 6. А.Д.Погребняк, А.А.Гончаров. Структурные особенности формируемых покрытий и плёнок тугоплавких соединенийМеталлофиз. новейшие технол. / Metallofiz. Noveishie Tekhnol.2016, т. 38, № 9, сс. 1145—1166. DOI: 10.15407/mfint.38.09.1145.
 7. S. Yakovin, A. Zykov, S. Dudin, V. Farenik, A. Goncharov I. Shelest, V. Kuznetsov, Plasma assisted deposition of TaB2 coatings by magnetron sputtering system, Problems of Atomic Science and Technology, 107(1) 187-190 (2017).
 8. A.A. Goncharov, A.N. Yunda, I.V. Shelest, V.V. Buranich. Effect of the Magnetron Sputtering Parameters on the Structure and Substructural Characteristics of Tantalum Diboride Films./ Journal of Nano- and Electronic Physics, 9(4), 04014 (2017). DOI: 10.21272/jnep.9(4).04014.

Навчальні посібники:

 1. Васильєва Л.В., Гончаров О.А. Практикум по курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика»: Суми: СумДУ, 2016. – 108с.
 2. Гончаров О.А., Васильєва Л.В., Коновалов В.А., Соловьова Н.А. Чисельні методи розв’язання інженерних задач в пакеті MathCAD. Курс лекцій та індивідуальні завдання: Навч.посібник з дисципліни «Інформатика» для студентів вищих навчальних закладів. Краматорськ: ДДМА, 2006. – 108 с.(ISBN 966-379-101-2).
 3. Васильева Л.В., Гончаров А.А. Конспект лекций по дисциплине «Информатика». Основы работы с ППП «Mathcad» по разделу «Численные методы решения инженерных задач»: Краматорск: ДГМА, 2003. – 44с.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007