languageSelector

УкраїнськийРусский (РФ)English (UK)

Науково-дослідна робота кафедри ПМтаМСС

 

Напрями науково-дослідної роботи кафедри відрізняються великою різноманітністю. Об'єктами дослідження виступають фізичні, математичні, економічні, соціальні системи тощо. Під керівництвом викладачів та аспірантів кафедри працюють студенти різних спеціальностей, які щорічно представляють 15-25 доповідей на науково-технічних конференціях у СумДУ та інших вищих навчальних закладів, а також декілька доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях. Викладачі та аспіранти кафедри щорічно публікують наукові статті у фахових журналах та збірках наукових праць, у тому числі статті, що обліковуються у базі даних Scopus.

Щорічно студенти спеціальності приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямами «Інформатика та кібернетика», «Математичні науки», «Фізика», «Інформаційна безпека», «Математичні методи, моделі в економіці» та «Військові науки».

Напрями наукових досліджень кафедри:

  1. Математичні методи розв’язання граничних задач механіки руйнування анізотропних, п’єзомагнітних, електромагнітопружних матеріалів з концентраторами напружень (проф. Фильштинський Л.А., ст. викладач Сушко Т.С.).
  2. Статистична теорія та молекулярна динаміка нерівноважних нелінійних систем (проф. Хоменко О.В., доцент Ляшенко Я.О.).
  3. Моделювання нелінійних процесів у релятивістських плазмовоподібних системах (проф. Лисенко О.В.)
  4. Процеси формування наноструктурних плівкових систем, дослідження нанокристалічних плівок боридів, нітридів та боридонітридів перехідних металів (проф. Гончаров О.А.).
  5. Моделювання процесів у складних системах спеціального призначення (доцент Коплик І.В.).
  6. Дослідження процесів самоорганізації у розподілених системах (доцент Князь І.О.).
  7. Еліпсометричні дослідження поверхонь аморфних сплавів (доцент Карпуша В.Д.).
  8. Топологія та геометрія підмноговидів (ст. викладач Козлова І.І.).

Останні захищені дисертації: