Інформація для магістрів спеціальності 113.1 "Прикладна математика"

 

Обов'язкові навчальні дисципліни:

 

Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю:

 

Обов'язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою 113.1 "Прикладна математика":

 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін на 2-й семестр навчання:

 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін на 3-й семестр навчання:

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007