Інформація для бакалаврів 3-о курсу

Дисципліни:

Дисципліни за вибором (5-8й семестри):

 

Елементи теорії чисел

Регламент.

Елементи теорії чисел : навч. посіб. / О. І. Оглобліна, Т. С. Сушко, Ю. В. Шрамко.

Медична інформатика

Інформація про дисципліну.

Силабус (стоматологія).

Методи багатовимірної статистики

Регламент.

Методика комп’ютерного експерименту

Регламент.

Посібник "Комп'ютерне моделювання динамічних систем"

Моделювання синергетичних систем

Регламент.

Обчислювальні системи

Силабус.

Прикладне математичне моделювання

Силабус.

Прогнозування соціально-економічних процесів

Регламент.

Теорія ймовірностей та математична статистика в машинному навчанні

Силабус.

Теорія фракталів

Силабус.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007