Новини

Вітаємо старшого викладача кафедри ПМтаМСС Оксану Анатоліївну Шовкопляс з успішним захистом кандидатської дисертації на тему "Вплив умов формування та терморадіаційної обробки на структуру й властивості покриттів систем Ti-W-C і Ti-W-B" (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла). Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Соболь Олег Валентинович.

Вітаємо асистента кафедри МСС А. М. Заскоку із захистом кандидатської дисертації на тему «Фазові переходи в ультратонких твердоподібних плівках мастила при межовому терті» (спеціальніcть 01.04.07 – фізика твердого тіла). Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри МСС, Ляшенко Яків Олександрович. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 СумДУ 29 січня 2016 р.

З 2014 р. кафедра прикладної та обчислювальної математики (ПтаОМ) Сумського державного університету (СумДУ) може приймати на навчання та випускати «магістрів» спеціальності «Прикладна математика» з виробничою кваліфікацією «Програміст прикладний».

У червні 2014 року відбулася первинна акредитація спеціальності «Прикладна математика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «магістр».

17-18 червня 2014 року відбувся захист перших «магістерських» робіт за спеціальністю «Прикладна математика». Голова ДЕК – Стрельникова Олена Олександрівна – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник інституту ІПМАШ (м. Харків) висловила задоволення якістю робіт та різноманітністю їх тематики.

16 випускників отримали за захист «магістерської» роботи вищу оцінку, 5 робіт були захищені англійською мовою.

Математика, подобно физике, - экспериментальная наука, отличающаяся от физики лишь тем, что в математике эксперименты очень дешевы. Видимо, именно поэтому бюджет отделения математики в РАН в сорок раз меньше бюджета физических отделений (а, следовательно, производительность наших математиков в соответствующее число раз выше).

"No star wars – no mathematics", - говорят американцы. Тот прискорбный факт, что с (временным?) прекращением военного противостояния математика, как и все фундаментальные науки, перестала финансироваться, является позором для современной цивилизации, признающей только "прикладные" науки, ведущей себя совершенно подобно свинье под дубом.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007