20 березня 2023 року представник компанії Custom PC Software (CPCS) – провідний фахівець з багаторічним досвідом роботи з великими даними Савченко Валерій – прочитав лекцію студентам спеціальності 113 «Прикладна математика» освітньої програми «Наука про дані та моделювання складних систем» другого рівня вищої освіти на тему: «Візуалізація даних. Бібліотеки візуалізації: MatPlotLib, Seaborn, Bokeh», у рамках вивчення дисципліни «Мова Python для великих даних: Numpy, Matplotlib, Scikitlearn, Pandas».

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем щиро вдячна компанії CPCS та особисто Савченку Валерію за надану студентам можливість ознайомитися з реальними практичними задачами візуалізації даних, оптимальним вибором бібліотек, шляхами реалізації прикладних завдань.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007