З 12 вересня 2022 р. представник компанії Custom PC Software (CPCS) Ігор Князь на кафедрі ПМтаМСС проводить курс лекцій в рамках вивчення дисципліни "Моделювання нейронних мереж" спеціальності 113 "Прикладна математика" освітньої програми "Наука про дані та моделювання складних систем". В рамках курсу розглядаються різні типи архітектури штучних нейронних мереж, способи їх побудови, навчання та моделювання, можливості їх застосовування для вирішення завдань розпізнавання образів, кластеризації даних, асоціативного (контекстного) пошуку, апроксимації функції багатьох змінних, прогнозування, оптимізації та інших завдань, які відносяться до класу тих, що важко формалізуються.

Матеріал, розглянутий на заняттях буде використано студентами спеціальності при підготовці курсової роботи з дисципліни "Моделювання нейронних мереж".

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем дякує компанії CPCS та особисто Ігору Князю за проведені заходи та багаторічну співпрацю.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007