З вересня 2019 року на кафедрі прикладної математики та моделювання складних систем у рамках спеціальності «Прикладна математика» відкрито нову магістерську програму «Наука про дані та моделювання складних систем».

Основний акцент у програмі приділяється підготовці фахівців з таких напрямів як машинне навчання (Machine Learning), робота з великими даними (Big Data), дата аналітика (Data Analytics) тощо.

Освітній процес у програмі побудовано таким чином, щоб дозволити студентам поєднувати навчання з роботою. Особливості розкладу дозволяють студентам, які працюють, мати повноцінне залучення до навчання. Програма розрахована на 1 рік та 4 місяці навчання.

Data Science

Програма вступних випробувань

Запрошуємо на навчання!

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007