31 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої ради Д 55.051.02 відбувся успішний захист дисертаційної роботи асистента кафедри прикладної математики та моделювання складних систем Волка Юрія Юрійовича на тему «Мультигармонічні двопотокові супергетеродинні ЛВЕ з гвинтовими електронними пучками» на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Лисенко Олександр Володимирович).

Щиро вітаємо Юрія Юрійовича з успішним захистом дисертації, бажаємо подальшої плідної праці, успіху, міцного здоров’я!

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007