«Навчання за спеціальністю «Прикладна математика» надало мені потужну базу для роботи у сфері обробки та аналізу даних. Ключові навички, які я вважаю найбільш корисними – це методи моделювання чисельного аналізу даних та статистичного аналізу.»

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007