Дата народження: 15 жовтня 1957 р.

Місце народження: м. Піонерське, Калінінградської обл., Росія

Громадянство: Україна.

Мова: українська (рідна), англійська, російська. 

Службова адреса:

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2

40007, Суми, Україна

ОСВІТА:

1976 – 1981: Ленінградський державний університет, факультет прикладної математики – процесів управління.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

Відсутні.

ДОСВІД РОБОТИ:

з 2009:         старший викладач кафедри прикладної та обчислювальної математики,

Сумський державний університет, Україна;

2002 – 2009: старший викладач кафедри прикладної математики і механіки, Сумський

державний університет, Україна;

1998 – 2002: старший методист деканату заочної форми навчання, Сумський державний

університет, Україна;

1994 – 1998: завідуюча навчальної лабораторії кафедри прикладної математики,

Сумський державний університет, Україна;

1993 – 1994: інженер-програміст кафедри прикладної математики,Сумський

державний університет, Україна;

1991 – 1993: інженер-програміст кафедри прикладної математики,Сумський фізико-

технологічний інститут, Україна;

1990 – 1991: науковий співробітник лабораторії САПР кафедри гідромашин, Сумський

фізико-технологічний інститут, Україна;

1983 – 1990: науковий співробітник лабораторії САПР кафедри гідромашин, Сумська

філія Харківського політехнічного інституту, Україна;

1981 – 1983: інженер-програміст обчислювального центру. Сумська філія

Харківського політехнічного інституту, Україна.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

з 1983 лекційні курси «Вища математика», «Застосування теорії чисел у криптографії».

року:  практичні заняття з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування»,

«Математичне моделювання», «Дискретна математика», «Математичне

програмування», «Економетрика», «Диференціальні рівняння», «Алгебра та геометрія», 

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ:

1. Застосування теорії чисел криптографії / О. І. Оглобліна ; для студ. спец. «Інформатика» та «Прикладна математика» заочної форми навчання./ Електронна версія.

2. Оглобліна О. І. Вища математика : конспект лекцій для напрямів підготовки 0501, 0502 зі спец. 6.050104 „Фінанси", 6.050107 „Економіка підприємства" 6.050108 „Маркетинг", 6.050201 „Менеджмент організацій" для студ. денної та заочної форм навчання. У 3-х ч. Ч.2 / О. І. Оглобліна. - Суми : СумДУ, 2010. - 112 с.

3. Бойко А.А. Віртуальні контрольні роботи з курсу "Алгебра та геометрія" [Текст] / А.А. Бойко, О.І. Оглобліна // Інформатика, математика, механіка : матеріали та програма IV Міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів (Суми, 19-23 квітня 2010 року) / Відп. за вип. С.І.Проценко. — Суми : СумДУ, 2010. — С.101.

4. Оглобліна О.І. Вища математика : конспект лекцій для студ. екон. спец. денної, заочної та вечірньої форм навчання. У 3-х ч. Ч.1 / О.І. Оглобліна. - Суми : СумДУ, 2009. - 209 с.

5. Сушко Т.С. Унификация подходов оценивания качества знаний в условиях кредитно-модульной системы [Текст] / Т.С. Сушко, Е.И. Оглоблина // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету) 22-24 квітня 2008 року. — Суми : СумДУ, 2008. — Ч.ІІ. — С. 73-74.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007