Володіння мовами: українська, російська, англійська

Scopus Author ID: 23467314400

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

2005-2008 рр.: аспірантура, Сумський державний університет, Україна.

1999-2004 рр.: Сумський державний університет, Фізико-технічний факультет, спеціальність «Фізична та біомедична електроніка».

Наукові ступені та вчені звання:

2010 р.: Кандидат фiзико-математичних наук, спецiальнiсть 01.04.07- «Фізика твердого тіла», Сумський державний університет.

Дисертації:

Колесник М. М. Структурні, електрофізичні та оптичні властивості плівок ZnTe та гетеропереходів ZnTe/CdTe. – 2010.

Наукові напрями:

Фізика твердого тіла.

Досвід роботи:

З 2016 р.: доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, СумДУ.

2013-2016 р.: доцент кафедри моделювання складних систем, СумДУ.

2014-2015 рр.: командир інженерно-саперного взводу 27 РеАП, Збройні сили України.

2012-2014 рр.: відповідальний секретар приймальної комісії, СумДУ.

2012-2013 рр.: старший викладач кафедри моделювання складних систем, СумДУ.

2010-2012 рр.: асистент, старший викладач кафедри комп’ютерних наук (інформатики), СумДУ.

2009-2010 рр.: асистент кафедри загальної та теоретичної фiзики, СумДУ.

2008-2009 рр.: інженер І-ої категорії кафедри загальної та теоретичної фізики, СумДУ.

2004-2005 рр.: інженер спектрального аналізу ЦЗЛ, ПАТ «Насосенергомаш».

Дисципліни:

1. Загальна фізика.

2. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка.

3. Основи інформаційної техніки та програмування.

4. Інформатика.

5. Економічна інформатика.

6. Медична інформатика.

Участь в наукових проектах:

Був виконавцем, відповідальним виконавцем у наступних науково-дослідних роботах:

2016-2017 рр.: Створення та оптимізація властивостей фоточутливих елементів на основі плівок сульфідів (оксидів) олова та цинку (SnS2/SnS, ZnO(S)/SnS). Мiнiстерство освiти i науки України, №0116U006813.

2015-2016 рр.: Синтез, дослідження та оптимізація властивостей плівок халькогенідів кадмію та цинку легованих рідкісноземельними та ізовалентними домішками. Мiнiстерство освiти i науки України, №0116U002619.

2010-2012 рр.: Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання. Мiнiстерство освiти i науки України, №0110U001151.

2007-2009 рр.: Дослідження електрофізичних, оптичних, структурних характеристик тонких плівок і багатошарових структур на основі сполук А2В6 та їх твердих розчинів.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Основні публікації:

 1. Voznyi A., Yeromenko Yu., Kosyak V., Shpetnyi I., Kolesnyk M., Opanasyuk A., Iatsunskyi I., The Photovoltaic Effect of SnS/CdS heterostructures // Proceeding of the 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP-2017), September 10-15, 2017.
 2. Structural and microstructural properties of Cd1-xZnxTe films deposited by close spaced vacuum sublimation/ Y.V.Znamenshchykov, M.M. Kolesnyk, V.V.Kosyak, A.S.Opanasyuk, V.V.Grinenko, P.M.Fochuk // Functional materials", 2016, Vol.23, No.1, p.p. 032-039.
 3. Substructural investigations, Raman, and FTIR spectroscopies of nanocrystalline ZnO films deposited by pulsed spray pyrolysis/ O.A. Dobrozhan, M.M. Kolesnyk, A.S. Opanasyuk, M.G. Demydenk, H. Cheong // Physica status solidi (a), 2015, Vol. 212, Issue 12, p.p. 2915–2921.
 4. Structural and electrical properties of ZnS/CdTe and ZnTe/CdTe hetero structures/ Kosyak V.V., Kurbatov D.I., Kolesnyk M.M., Opanasyuk A.S., Danilchenko S.N., Gnatenko Yu.P. // Journal of Materials Chemistry and Physics. – 2013. – V. 138. – P. 731-736.
 5. Low-temperature photolumine scence of II-VIfilms obtained byclose-spaced vacuum sublimation / Gnatenko Yu.P.,Bukivskij P.M.,Opanasyuk A.S., Kurbatov D.I., Kolesnyk M.M., Kosyak V.V., KhlyapH.// JournalofLuminescence. –2012. -V. 132. -P. 2885–2888.
 6. Morfological and structural characteristics of II–VI semiconductor thin films (ZnTe, CdTe, ZnS) / Kurbatov D., Kosyak V., Kolesnyk M., Оpanasyuk A. // Integr. Ferroelectr. – 2009. – V.103, №1. – P. 32-40.
 7. The substructural and optical characteristics of ZnTe thin films / Kurbatov D., Kolesnyk M., Оpanasyuk A., Loboda V. // Semicond. Phys. Quant. Electr. Optoelectron. – 2009. – V.12, № 1. – P. 35-40.
 8. ZnTe/CdTe thin films heterojunctions / Kolesnyk M.M., Оpanasyuk A.S., Tyrkusova N.V., Danilchenko S.N. // J. Nano- Electron. Phys. – 2009. – V.1, №2. – P.11-20.
 9. Point defect structure in CdTe and ZnTe thin films / Kosyak V.V., Kolesnik M.M., Оpanasyuk A.S. // J. Mater. Sci: Mater. El. – 2008. – V.19, №1.– P. S375-S381.
 10. Determination of parameters of the localized states in spatial inhomogeneous semicon-ductor materials / Kolesnik M.M., Kosyak V.V., Оpanasyuk A.S., Turkusova N.V. // Photoelectronics. – 2007. – № 16. – P. 8-13.
 11. Calculation of point defects ensemble in CdTe films considering transport phenomenon in gas phase / Kolesnik M.M., Kosyak V.V., Оpanasyuk A.S., Protsenko I.Yu. // Radiat. Meas. – 2007. – V.42, № 4–5. – P. 855-858.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007