Володіння мовами: українська, російська, англійська

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

2007-2012 рр.: Сумський державний університет, спеціальність «Прикладна математика», диплом з відзнакою.

2012-2015 рр.: аспірантура, кафедра моделювання складних систем, Сумський державний університет, Україна.

Наукові ступені та вчені звання:

2016 р.: кандидат фізико-математичних наук, спеціальність «Фізика твердого тіла».

Дисертації:

Заскока А. М. Фазові переходи в ультратонких твердоподібних плівках мастила при межовому терті.  – Суми, 2016.

Наукові напрями:

Тертя, пружні та в'язкі деформації, термодинаміка, фазові переходи, ультратонка плівка мастила.

Досвід роботи:

З 2016 р.: старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, СумДУ.

2014-2016 рр.: асистент кафедри моделювання складних систем, СумДУ.

2012-2014 рр.: лаборант (за сумісництвом) лабораторії моделювання нелінійних процесів, СумДУ.

Нагороди і гранти:

2016 р.: Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності. Грант молодих учених № 0116U006818 (відповідальний виконавець).

2015 р.: Моделювання просторово неоднорідних явищ межового тертя в кінетичному і статичному режимах. Грант ДФФД України, № 0115U004662 (відповідальний виконавець).

2013 р.: Термодинамічна теорія прослизання по границям зерен у проблемі надпластичності наноструктурованих металів. Грант ДФФД України, № 0113U007248 (виконавець).

2012 р.: Феноменологічна теорія межового тертя в трибологічних наносистемах. Грант ДФФД України, № 0112U007318 (виконавець).

ПУБЛІКАЦІЇ:

Основні публікації:

  1. I. A. Lyashenko, A. M. Zaskoka, Taking into account the universal dependence of the viscosity of a boundary lubricant on temperature and strain rate to describe stop-start experiments // Technical Physics. — 2015. — V. 60, № 7. — P. 1014-1020.
  2. А.Н. Заскока, Я.А. Ляшенко, Учет температурной зависимости вязкости неньютоновских смазок в модели граничного трения при фазовом переходе второго рода // Физическая мезомеханика. - 2014. - Т.17, №2. - С. 93-100.
  3. Я.О. Ляшенко, А.М. Заскока, Переривчастий режим межового тертя як фазовий перехід першого роду, Український фізичний журнал. - 2013. - T.58, №1. - С.92-103.
  4. Я.О. Ляшенко, А.М. Заскока, Плавлення ультратонкої плівки мастила між атомарно-гладкими твердими поверхнями як фазовий перехід другого роду. Журнал фізичних досліджень. - 2013. - Т. 17, №1. - С.1002 (7 p.)
  5. I. А. Lyashenko, A. V. Khomenko, A. M. Zaskoka, Hysteresis behavior in the stick–slip mode at the boundary friction // Tribology Transactions. — 2013. – V. 56. – P. 1019-1026.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007