Дата народження: 1978 р.

Місце народження: смт. Краснопілля, Сумська область, Україна.

Громадянство: Україна.

Володіння мовами: українська, російська, англійська.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

2016-2017 рр.: університет Дьюка, США: програма Фулбрайт для викладачів.

2008-2010 рр.: аспiрантура, Сумський державний університет, Україна.

1995-2000 рр.: Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми, Україна, спеціальність «Економіст», спеціалізація «Фінанси», диплом з відзнакою.

1998-1999 рр.: Тройський державний університет, США: програма обміну студентів FSA ACTR/ACCELS.

Наукові ступені та вчені звання:

2014 р.: кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит», ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми.

Наукові напрями:

Економетричне моделювання та прогнозування макроекономічних та регіональних аспектів сталого розвитку та фінансової стабільності економіки України.

Досвід роботи:

З 2016 р.: старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, СумДУ.

2014-2016 рр.: старший викладач кафедри моделювання складних систем, СумДУ.

2008-2014 рр.: асистент кафедри моделювання складних систем, СумДУ.

2005-2008 рр.: начальник відділу валютних операцій СФ КБ «ТАС-Комерцбанк», Суми, Україна.

2003-2005 рр.: начальник відділу валютних та депозитних операцій СФ КБ «ПриватБанк», Суми, Україна.

2000-2003 рр.: економіст валютного відділу СФ КБ «ПриватБанк», Україна.

Науково-дослідна робота:

НДР № 0109004116: «Методи параметричної ідентифікації в задачах управління динамічними системами».

НДР № 0112U006083: «Методи та математичні моделі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій»

Дисципліни:

1. Інформатика.

2. Теорія ймовірності та математична статистика.

3. Дослідження операцій.

4. Математичне програмування.

5. Оптимізаційні методи та моделі.

6. Економетрика.

7. Прикладна економетрика.

8. Моделювання економічних, екологічних та соціальних явищ.

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Marynych T. O. Empirical assessment of the long-term aspects of sustainable regional development / T. O. Marynych // Economic Annals XXI. – 2017. – N 166(5-6). – 15 p.
 2. Marynych T. O. Сomparative analysis of univariate time series modeling and forecasting techniques for short-term unstable data / T. O. Marynych, L. D. Nazarenko, N. H. Khomenko // Bulletin of NTU «KhPI». – 2017. – N 6 (1228). – P. 63-69.
 3. Маринич Т. О. Моделювання нестаціонарних процесів із структурними розривами / Т. О. Маринич, Л. Д. Назаренко, К. В. Гец // Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – № 6 (1178). – С. 62-68.
 4. Маринич Т. О. Порівняльний аналіз методів моделювання нестаціонарних часових рядів / Т. О. Маринич, Л. Д. Назаренко // Матеріали міжнар. науково-технічної конф. “Комп’ютерне моделювання у наукоємних технологіях”. – Харків, 26-31 травня 2016 р. – С. 223-226.
 5. Marynych T. O. Econometric modeling of nonstationary processes / T. O. Marynych, M. Lytsenko // Труды ХVII Международного симпозиума “Методы дискретных особенностей в задачах математической физики”, Харьков-Сумы, 8-13 июня 2015 г.
 6. Makarenko M. I. Analysis of the effectiveness of the currency policy as a factor of financial stability in Ukraine / M. I. Makarenko, T. Marynych. – Nauka I Studia. – 2013. – № 19 (87). – Р. 94–100.
 7. Макаренко М. І. Особливості реалізації механізму валютної політики НБУ в умовах фінансової нестабільності / М. І. Макаренко, Т. О. Маринич [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2013. – № 12. Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
 8. Marynych T. O. Features of international reserves management under global financial turbulence / T. O. Marynych // International scientific and practical congress “Contemporary instrumentation of economics. Modernization. New alternatives” Vienna, Austria, September 20, 2013: publication of scientific papers / The international scientific association Consilium. – Vienna, 2013. – P. 154–156.
 9. Маринич Т. О. Моделювання коінтеграційних процесів для удосконалення механізму монетарної трансмісії / Т. О. Маринич, Л. Д. Назаренко, Н. В. Тиркусова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Інтелектуальні системи у промисловості та освіті”. – Суми, 2013.
 10. Маринич Т. О. Валютна політика у забезпеченні фінансової стабільності економіки / Т. О. Маринич // Економіка, фінанси, право. – 2012. – № 12. – С. 9–13.
 11. Маринич Т. О. Щодо ефективності валютної політики НБУ / Т. О. Маринич // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 328–334.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007