Володіння мовами: українська, російська, англійська

тел.(служб.): +38-(0542) 33-31-55, ауд. Ц-322

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

1998-2003 рр.: Сумський державний університет, спеціальність «Прикладна математика», кваліфікація інженер-математик.

2003-2006 рр.: аспірантура, спеціальність 01.04.07 – «Фізика твердого тіла», Сумський державний університет, Україна.

Наукові ступені та вчені звання:

2014 р.: кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 – «Фізика твердого тіла», Сумський державний університет, Україна.

Дисертації:

Швець У. С. Вплив пластичної деформації та іонного опромінення на аморфізацію і оптичні властивості сплавів на основі Fe і Ni. – Суми, 2014.

Наукові напрями:

Аморфні металеві сплави, пластична деформація, еліпсометрія.

Досвід роботи:

З 2016 р.: старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, СумДУ

2014-2016 рр.: старший викладач кафедри моделювання складних систем, СумДУ

2006-2014 рр.: асистент кафедри моделювання складних систем, СумДУ

Дисципліни:

1. Медична інформатика (українською та російською мовами).

2. Медична та біологічна фізика (українською та російською мовами).

3. Економічна інформатика.

Організаційна робота:

З 2016р.: експерт з дистанційного навчання СумДУ.

З 2013р.: член ради з якості (методичної комісії) факультету ЕлІТ, СумДУ.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Вибрані навчально-методичні видання:

 1. Швець У. С. 4327 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт за темами I семестру з дисципліни "Медична та біологічна фізика" : для студ. спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / У. С. Швець, Г. С. Корнющенко. – Суми : СумДУ, 2018. – 59 с. – 18-67.
 2. Швець У. С. 4365 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт за темами II семестру з дисципліни "Медична та біологічна фізика" : для студ. спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / У. С. Швець, Г. С. Корнющенко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 66 с. – 20-68.
 3. Корнющенко Г. С. Медична та біологічна фізика: практикум : навчальний посібник у 2 ч. / Г. С. Корнющенко, У. С. Швець, Л. Ф. Суходуб. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 1. – 186 с.
 4. Швець С. В. Основи системного аналізу : навчальний посібник / С. В. Швець, У. С. Швець. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 126 с.
 5. Швець У. С. 4000 Методичні вказівки до практичної роботи «Використання відносних величин у медичних дослідженнях» із дисципліни «Медична інформатика» : для студ. спец. 1201 «Медицина» денної форми навчання / У. С. Швець. – Суми : СумДУ, 2015. – 23 с.
 6. Швец У. С. 3941 Методические указания к практическим занятиям «Создание медицинской документации средствами MS Word» по дисциплине «Медицинская информатика» : для иностранных студ. спец. 1201 «Медицина» дневной формы обучения / У. С. Швец. – Суми : СумДУ, 2015. – 56 с.
 7. Швец У. С. 3703 Методические указания к выполнению обязательного домашнего задания по дисциплине «Медицинская информатика» : для иностранных студ. спец. 1201 «Медицина» дневной формы обучения / У. С. Швец. – Сумы : СумГУ, 2014. – 35 с.
 8. Швець У. С. 3516 Методичні вказівки до практичної роботи «Інформаційні технології апроксимації та прогнозування статистичних медичних даних» з дисципліни «Медична інформатика» : для студ. спец. 1201 «Медицина» денної форми навчання / У. С. Швець. – Суми : СумДУ, 2013. – 22 с.

Вибрані статті:

 1. Shvets U. Elastic Properties of Au, Ag, and Core-shell [email protected] Nanorods from Molecular Dynamics Simulations / U. Shvets, В. Natalich, V. Borysiuk // Ж. Нано- електрон. фіз. – 2019. – Vol. 11. No 4 – P. 04026-1–04026-5.
 2. Наталіч Б. Моделювання термічної стабільності та плавлення біметалевої наночастинки [email protected] / Б. Наталіч, У. Швець, В. Борисюк // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2019. – Вип. 56. – С. 91-102.
 3. Борисюк В.М., Швець У.С. Визначення температури плавлення біметалевої [email protected] наночастинки методами комп’ютерного моделювання / В.М. Борисюк, У.С. Швець // Ж. Нано- електрон. фіз. – 2017. – Т. 9. – С. 06014-1 -06014-4.
 4. Карпуша В. Д. Вплив іонного бомбардування і шорсткості вихідної поверхні на оптичні параметри аморфних металевих сплавів / В. Д. Карпуша, У. С. Швець // ФІП. – 2013. – Т. 11, № 1. – С. 103–111.
 5. Швець У. Взаємозв’язок оптичних параметрів і електронної структури аморфних сплавів / У. Швець // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2011. – № 46. – С. 130–137.
 6. Карпуша В. Д. Влияние пластической деформации на структурные изменения приповерхностного слоя аморфных сплавов / В. Д. Карпуша, У. С. Швец // Сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008 [“Наноматериалы”], (Харьков, 2008 г.). –2008. – Т. 2. – С. 153–158.
 7. Швець У. Еліпсометричні дослідження структурних змін аморфних сплавів унаслідок пластичної деформації / У. Швець, В. Карпуша // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2008. – № 41. – С. 275–282.
 8. Карпуша В. Д. Взаимосвязь оптических свойств приповерхностных слоев и объемных характеристик аморфных сплавов / В. Д. Карпуша, У. С. Швец // ФТТ. – 2007. – Т. 49, № 3. – С. 465–467.
 9. Швец У. С. Решение обратной задачи эллипсометрии оптимизационными методами / У. С. Швец // Вісник СумДУ. Серія Фізика, математика, механіка. – 2005. – № 8 (80). – С. 160–170.
 10. Карпуша В. Д. Особенности решения обратной задачи в спектроэллипсометрических исследованиях / В. Д. Карпуша, У. С. Швец // Вісник СумДУ. Серія Фізика, математика, механіка. – 2004. – № 10 (69). – С. 28–34.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007