Дата народження: 16 березня 1960 р.

Місце народження: м. Тростянець Сумської області, Україна

Володіння мовами: українська, російська, англійська

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:

1977-1982 рр.: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, радіофізичний факультет, спеціальність «Радіофізика і електроніка»

2002-2005 рр.: Докторантура, Сумський державний університет, Україна

Наукові ступені та вчені звання:

2016 р.: Професор кафедри моделювання складних систем.

2013 р.: Доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.01 «Фізика приладів, елементів та систем» (Сумський державний університет, Україна).

1998 р.: Доцент кафедри теоретичної фізики.

1995 р.: Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.04 «Фізична електроніка» (Сумський державний університет, Україна).

Дисертації:

Лисенко О.В. Мультигармонічні процеси у супергетеродинних лазерах на вільних електронах: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук : 01.04.01 / Лисенко Олександр Володимирович. – Суми, 2012. – 304 с.

Лысенко А.В. Применение метода усредненного кинетического уравнения в нелинейных задачах теории лазеров на свободных электронах: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук – Сумы, СумГУ, 1994. – с. 155.

Науковий напрям:

Моделювання процесів у релятивістських плазмовоподібних системах.

Досвід роботи:

З 2020 р.: професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, СумДУ

2016-2020 рр.: завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, СумДУ

2015-2016 рр.: завідувач кафедри моделювання складних систем, СумДУ

2014-2015 рр.: професор кафедри загальної та теоретичної фізики, СумДУ

2008-2014 рр.: доцент кафедри загальної та теоретичної фізики, СумДУ

1995-2008 рр.: заступник завідувача кафедри теоретичної фізики, доцент кафедри теоретичної фізики, СумДУ

1986–1995 рр.: старший лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, асистент, старший викладач (Сумський філіал Харківського політехнічного інституту, Сумський фізико-технологічний інститут, Сумський державний університет)

Керівництво дисертаційними роботами:

Підготував три кандидата фізико-математичних наук:

Коваль В.В. Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах: дис. … кaнд. фіз.-мaт. наук: 01.04.01 / Коваль Віталій Вікторович. – Суми, 2010. – 151 с.

Ромбовський М.Ю. Мультигармонічні процеси у релятивістських двошвидкісних електронних пучках та системах на їх основі: дис. … кaнд. фіз.-мaт. наук: 01.04.20 / Ромбовський Михайло Юрійович. – Суми, 2010. – 148 с.

Олексієнко Г.А. Мультигармонічні взаємодії хвиль у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах із гвинтовими електронними пучками: дис. … кaнд. фіз.-мaт. наук: 01.04.01 / Олексієнко Галина Андріївна. – Суми, 2016. – 140 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчальні посібники:

  1. Лисенко О. В. Розв’язування задач із фізики: коливання, хвилі, оптика: навчальний посібник / О. В. Лисенко, В. В. Коваль, М.Ю. Ромбовський. – Суми, Сумський державний університет, 2014. – 183 с.
  2. Лисенко О. В. Лабораторний практикум із загальної фізики : навч. посібник / О. В. Лисенко. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 265 с.
  3. Лисенко О. В. Розв’язування задач із фізики: механіка, молекулярна фізика, термодинаміка: навчальний посібник / О. В. Лисенко, В. В. Коваль, М.Ю. Ромбовський. – Суми, Сумський державний університет, 2017. – 305 с.
  4. Лисенко О. В. Розв’язування задач із фізики: електрика та магнетизм: навчальний посібник / О. В. Лисенко, Г.А.Олексієнко. – Суми, Сумський державний університет, 2017. – 283 с.

Вибрані статті:

  1. Forming of space charge wave with broad frequency spectrum in helical relativistic two-stream electron beam / A. Lysenko, I. Volk, A. Serozhko, O. Rybalko // Chin. Phys. Lett. – 2017. – Vol. 34, No. 7. – P. 075202(5).
  2. Forming of ultrashort electromagnetic clusters by two-stream superheterodyne free electron lasers / V.V. Kulish, A.V. Lysenko, V.V. Koval, M.Yu. Rombovsky and I.I. Volk // Acta Physica Polonica A. – 2017. – Vol. 131, No. 2. – P. 213–221.
  3. Lysenko A.V. Plasma-beam superheterodyne free electron laser with H ubitron pumping and non-axial electron beam injection / A.V. Lysenko, G.A. Alekseyenko // Telecommunications and Radio Engineering. – 2016. – Vol. 75, No. 8. – P. 745-756.
  4. Plural interactions of space charge wave harmonics during the development of two-stream instability / V. Kulish, A. Lysenko, M. Rombovsky, V. Koval, Iu. Volk // Chin. Phys. B. – 2015. – Vol. 24, No. 9. – P. 095201(5).
  5. Nonlinear theory of plasma-beam superheterodyne free electron laser of dopplertron type with non-axial injection of electron beam / V.V. Kulish, A.V. Lysenko, G.A. Oleksiienko, V.V. Koval and M.Yu. Rombovsky // Acta Physica Polonica A. – 2014. – Vol. 126, No. 6. – P. 1263–1268.
  6. Kulish V.V. Hierarchical asymptotic methods in the theory of cluster free electron lasers / V.V. Kulish, A.V. Lysenko, A.Ju. Brusnik // Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves. – 2012. – Vol. 33, No. 2. – P. 149–173.

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: [email protected]

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007