Спеціальність "Прикладна математика"

 

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем здійснює підготовку:

  • магістрів за освітньо-професійними програмами:

Програма вступних випробувань

  • докторів філософії зі спеціальностей:
    • 113 «Прикладна математика» за освітньою програмою «Прикладна математика»;

Навчальний план

Програма вступних випробувань

    • 104 «Фізика та астрономія» за освітньою програмою «Фізика конденсованого стану».

Програма вступних випробувань

З правилами прийому можна ознайомитися за посиланням.

АКТУАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Прикладна математика є галуззю математики, яка застосовує математичні методи, моделі, алгоритми, програмне забезпечення для дослідження, аналізу, проектування процесів і систем в економіці, техніці, науці, медицині, бізнесі, інформатиці, промисловості і т.д.

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій відкриває нові можливості для розв’язання задач методами прикладної математики. Сьогодні жодна серйозна задача не вирішується без побудови математичної і комп’ютерної моделі. Для прикладного математика комп'ютер є інструментом, за допомогою якого він розв’язує задачу.

Сьогодні високо цінуються фахівці (у тому числі й за кордоном), які окрім комп’ютерної підготовки мають і фундаментальну математичну підготовку. Завдяки цьому вони здатні не тільки писати програмний код задачі, а й ставити, формулювати нові задачі шляхом математичного моделювання у будь-яких сферах діяльності: від гуманітарної до військової. Саме таких фахівців готують за спеціальністю "Прикладна математика" у СумДУ.

Студенти Сумського державного університету спеціальності "Прикладна математика" мають можливість разом з дипломом СумДУ отримати диплом університету Кобленц-Ландау (Німеччина) в рамках програми подвійних дипломів.

Випускова кафедра прикладної математики та моделювання складних систем тісно співпрацює з провідними ІТ компаніями світу: Netcracker (США), PortaOne (Канада), MindK (Україна). Ці ІТ компанії проводять курси для студентів в комп’ютерних класах кафедри. На старших курсах студенти мають змогу разом з навчанням працювати в цих компаніях, що дає можливість отримати перший практичний досвід роботи під час навчання.

 

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТА

Підготовка спеціалістів у галузі прикладної математики спрямована на практичне застосування математичних методів та засобів сучасних ІТ-технологій при розв’язанні широкого кола задач у різних сферах людської діяльності: виробничій, економічній, банківській, науковій, військовій, медичній, комп’ютерних технологій і т.д.

Протягом навчання студенти отримують фундаментальну математичну та комп’ютерну підготовки, що дозволяють їм розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та використовувати програмне забезпечення, формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСНИКІВ

Фундаментальна математична підготовка, професійне знання апаратної та програмної частин ЕОМ, сучасних комп’ютерних технологій – це та база, яку мають випускники спеціальності "Прикладна математика".

З розширенням ринку ІТ-технологій у світі і Україні, і зокрема у нашому регіоні, з кожним роком збільшується спектр можливостей для працевлаштування за спеціальністю "Прикладна математика".

Випускники працевлаштовуються у закордонні та вітчизняні фірми, дослідницькі та наукові колективи, банки, виробничі, комерційні, страхові та фінансові компанії. Вони можуть займати посади: математика-аналітика, інженер-програміста, системного інженера, фахівця з обслуговування комп'ютерних мереж, системного програміста, аналітика комп'ютерних даних, розробника комп'ютерних програм, адміністратора бази даних, аналітика у науково-технічній, банківській, фінансовій, інформаційній, консалтинговій, маркетинговій сферах, тощо.

 

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007