Інформація для вступу до аспірантури

 

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем здійснює підготовку:

  • докторів філософії зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньою програмою «Прикладна математика»;

Навчальний план

Програма вступних випробувань

  • докторів філософії зі спеціалності 104 «Фізика та астрономія» за освітньою програмою «Фізика конденсованого стану».

Програма вступних випробувань

Кабінет Ц-331, тел. (0542) 33-31-55

e-mail: info@mss.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет,

кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007