languageSelector

УкраїнськийРусский (РФ)English (UK)

ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

Вітаємо старшого викладача кафедри ПМтаМСС Оксану Анатоліївну Шовкопляс з успішним захистом кандидатської дисертації на тему "Вплив умов формування та терморадіаційної обробки на структуру й властивості покриттів систем Ti-W-C і Ti-W-B" (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла). Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Соболь Олег Валентинович.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 СумДУ 17 червня 2016 року. 29.09.2016 р. Міністром освіти і науки України Л. М. Гриневич підписано наказ, яким затверджуються рішення Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів. Згідно з цим наказом О.А. Шовкопляс присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Колектив кафедри прикладної математики та моделювання складних систем вітає Оксану Анатоліївну Шовкопляс з присудженням наукового ступеня кандидата наук.