languageSelector

УкраїнськийРусский (РФ)English (UK)

УСПІШНИЙ ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Вітаємо молодшого наукового співробітника кафедри прикладної математики та моделювання складних систем Олексієнко Галину Андріївну з успішним захистом кандидатської дисертації на тему "Мультигармонічні взаємодії у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах із гвинтовими електронними пучками" (спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів та систем). Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри ПМтаМСС Сумського державного університету Лисенко Олександр Володимирович.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 СумДУ 27 січня 2017 р.