languageSelector

УкраїнськийРусский (РФ)English (UK)

УСПІШНИЙ ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Вітаємо асистента кафедри МСС А. М. Заскоку із захистом кандидатської дисертації на тему «Фазові переходи в ультратонких твердоподібних плівках мастила при межовому терті» (спеціальніcть 01.04.07 – фізика твердого тіла). Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри МСС, Ляшенко Яків Олександрович. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 СумДУ 29 січня 2016 р.

Результати роботи дозволили розширити уявлення про фізику тертя, яке відбувається на нанорозмірних масштабах. Подальший розвиток термодинамічної моделі, що описує плавлення ультратонкого шару мастила в режимі межового тертя при фазових переходах першого та другого роду дозволяє спрогнозувати поведінку системи при зміні керуючих параметрів та встановити умови за яких відбуваються переходи між сухим, переривчастим та режимом ковзання в трибологічній системі. Установлення умов за яких зникає переривчастий режим, що дозволяє зменшити зношування механізмів, що труться представляє практичне значення для наномеханіки та біоінженерії при розробці штучних суглобів, пристроїв електроніки та ін.