languageSelector

УкраїнськийРусский (РФ)English (UK)

Інформація для бакалаврів 1-о курсу

Дисципліни:

Алгебра і геометрія

Регламент.

Біофізика

Регламент.

Вступ до спеціальності

Регламент.

Інформатика та інформаційні технології

Регламент.

Математичні моделі у фізиці

Регламент.

Математичний аналіз

Регламент.

Медична та біологічна фізика

Регламент для спеціальності "Лікувальна справа".

Регламент для спеціальності "Стоматологія".

Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання. Частина 1.

Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання. Частина 2.

Медична та біологічна фізика: практикум: навч. посіб.: у 2-х ч. Ч.1 / Г. С. Корнющенко, У. С. Швець, Л. Ф. Суходуб.

4327 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт за темами I семестру з дисципліни "Медична та біологічна фізика" : для студ. спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / У. С. Швець, Г. С. Корнющенко.

4365 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт за темами II семестру з дисципліни "Медична та біологічна фізика" : для студ. спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / У. С. Швець, Г. С. Корнющенко.

Посiбник до лекцiйних i практичних занять iз предмету "Медична та бiологiчна фiзика" [Текст] : навч. посіб. / I. О. Князь, Я. О. Ляшенко.

Прикладне програмне забезпечення

Регламент.

Програмування та алгоритмічні мови

Регламент.