languageSelector

УкраїнськийРусский (РФ)English (UK)

 

Helena I. Ohloblina

Helena I. Ohloblina

Date of birth: October 15, 1957.

Place of birth:. Pionersk, the Kaliningrad region.,the Russian Federation.

Nationality: Ukraine.

Language: Ukrainian (native), English and Russian.

Business address:

Sumy State University,

2, Rimskogo-Korsakova st.,

40007, Sumy, Ukraine.

EDUCATION:

1976 – 1981: Leningrad State University, Department of Applied Mathematics - Control Processes.

ACADEMIC DEGREES:

No.

WORK EXPERIENCE:

since 2009: Senior lecturer, Department of Applied and Computational Mathematics, Sumy State University, Ukraine;

2002 – 2009: Senior lecturer, Department of Applied Mathematics and Mechanics, Sumy State University, Ukraine;

1998 – 2002: Senior methodologist, Dean’s office of Distance Mode of Study, Sumy State University, Ukraine;

1994 – 1998: Head of university laboratory of the Department of Applied Mathematics, Sumy State University, Ukraine;

1993 – 1994: Engineer-programmer of the Department of Applied Mathematics, Sumy State University, Ukraine;

1991 – 1993: Engineer-programmer of the Department of Applied Mathematics, Sumy Physics and Technological Institute, Ukraine;

1990 – 1991: Researcher of the CAD Laboratory at the Department of Hydraulic Machines, Sumy Physics and Technological Institute, Ukraine;

1983 – 1990: Researcher of the CAD Laboratory at the Department of Hydraulic Machines, Sumy Branch of Kharkiv Polytechnic Institute, Ukraine;

1981 – 1983: Engineer-programmer of the Computation Center. Sumy Branch of Kharkiv Polytechnic Institute, Ukraine.

TEACHING EXPERIENCE:

from 1983: lecture courses "Higher Mathematics", "Application of Numbers Theory in Cryptography". Practical classes in the disciplines "Computer Science Engineering and Programming", "Mathematical Modeling", "Discrete Mathematics", "Mathematical Programming", "Econometrics", "Differential Equations, "Algebra and Geometry".

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ:

1. Застосування теорії чисел криптографії / О. І. Оглобліна ; для студ. спец. «Інформатика» та «Прикладна математика» заочної форми навчання./ Електронна версія.

2. Оглобліна О. І. Вища математика : конспект лекцій для напрямів підготовки 0501, 0502 зі спец. 6.050104 „Фінанси", 6.050107 „Економіка підприємства" 6.050108 „Маркетинг", 6.050201 „Менеджмент організацій" для студ. денної та заочної форм навчання. У 3-х ч. Ч.2 / О. І. Оглобліна. - Суми : СумДУ, 2010. - 112 с.

3. Бойко А.А. Віртуальні контрольні роботи з курсу "Алгебра та геометрія" [Текст] / А.А. Бойко, О.І. Оглобліна // Інформатика, математика, механіка : матеріали та програма IV Міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів (Суми, 19-23 квітня 2010 року) / Відп. за вип. С.І.Проценко. — Суми : СумДУ, 2010. — С.101.

4. Оглобліна О.І. Вища математика : конспект лекцій для студ. екон. спец. денної, заочної та вечірньої форм навчання. У 3-х ч. Ч.1 / О.І. Оглобліна. - Суми : СумДУ, 2009. - 209 с.

5. Сушко Т.С. Унификация подходов оценивания качества знаний в условиях кредитно-модульной системы [Текст] / Т.С. Сушко, Е.И. Оглоблина // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету) 22-24 квітня 2008 року. — Суми : СумДУ, 2008. — Ч.ІІ. — С. 73-74.